Bewoners westelijk deel Kevelhammerhoek in Goor krijgen uitnodiging van Projectbureau BAS

Gemeente Hof van Twente hecht veel waarde aan een schone en veilige leefomgeving. Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) heeft daarom in opdracht van gemeente Hof van Twente gekeken welke straten en wijken een verhoogde kans hebben op asbest in de bodem. Bijvoorbeeld doordat woningen zijn gebouwd in een periode waarin asbest werd toegepast of omdat er eerder asbest in de bodem is aangetroffen. Bewoners van deze wijken kunnen kosteloos een bodemonderzoek laten uitvoeren. Om dit onder de aandacht te brengen, krijgen bewoners van deze wijken persoonlijk een brief van Projectbureau BAS.

Binnenkort ontvangen de bewoners van het westelijk deel van de Kevelhammerhoek in Goor (deel Diepenheimseweg, Vijverpad en Poolspad) een uitnodiging om kosteloos mee te doen met het bodemonderzoek van de tuin. De onderzoeken staan gepland vanaf medio juni. Vooraf kunnen bewoners van deze straten zich laten informeren tijdens een informatiebijeenkomst. Hiervoor ontvangen zij binnenkort een uitnodiging. 

De bewoners van de overige straten in de Kevelhammerhoek krijgen op een later moment een uitnodiging van het projectbureau.