Aanvraag vergunning gedenkteken

Voor het plaatsen van een gedenkteken moet u een vergunning aanvragen. Onder gedenkteken wordt verstaan een steen, een zerk of een ander monument, inclusief kettingen en hekwerken. Meestal regelt het natuursteenbedrijf de vergunningaanvraag. Natuursteenbedrijven zijn op de hoogte van de mogelijkheden en eisen voor het plaatsen van een gedenkteken.

Een gedenkteken dient aan de voorwaarden te voldoen die genoemd zijn in het uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen. De maximale afmetingen van het gedenkteken mogen niet groter zijn dan 200 x 100 x 90 cm (l. x b. x h.). Kleine kunstwerken worden in sommige gevallen toegestaan; dit ter beoordeling van de beheerder. U dient een werktekening op schaal en/of een foto van het te plaatsen object te overleggen met de volgende gegevens:

  • boven-, voor- en zijaanzicht met alle desbetreffende maten;
  • soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  • informatie over de te gebruiken letters, de woordindeling en de figuraties;
  • de fundering en wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Voor het aanvragen van een nieuw gedenkteken op bestaande grafvelden kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Zie voor meer informatie artikel 4 van het uitvoeringsbesluit grafbedekking 2016.

Een verzoek voor het plaatsen van een gedenkteken vraagt u online aan via het digitale aanvraagformulier.

Voor het plaatsen van een afdekplaat op een urnenzuil of urnenkeldergraf is geen vergunning nodig. Voorwaarde is dat de afdekplaat de afmetingen van de zeskantige vorm niet overschrijdt en dat de dikte van de plaat ongeveer 3 cm is. De maten van de lessenaar voor een urnenkeldergraf zijn 60 x 60 cm (waarvan 1,5 cm oversteek) en maximaal 3 cm dik. Het vooraanzicht is 10 cm en het achteraanzicht 20 cm hoog.