Fashioncheque

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En heeft u één of meerdere inwonende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een fashioncheque. 

  • U heeft één of meerdere inwonende kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar.
  • U heeft in dit kalenderjaar nog niet eerder een fashioncheque ontvangen.

De hoogte van de fashioncheque is €100,00 per inwonend kind per kalenderjaar.

  • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet meer zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet meer zijn dan de vermogensgrens volgens de Participatiewet
  • In het overzicht bijstandsnormen en vermogensvrijlating kunt u zien hoeveel uw inkomen en vermogen mogen zijn.
     

Wilt u weten voor welke vergoeding(en) u in aanmerking komt? Beantwoord dan de vragen op de website van bereken uw recht om te zien waar u (mogelijk) recht op heeft.

Een fashioncheque vraagt u met een DigiD inlogcode aan via het formulier aanvraag fashioncheque

Via de website van DigiD kunt u een DigiD inlogcode aanvragen. 

Bewindvoerder

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw klant een aanvraag voor een Fashioncheque indienen? En kunt u daarvoor geen gebruik maken van DigiD? Vul dan het aanvraagformulier fashioncheque (PDF) in en stuur dit naar info@hofvantwente.nl

Overige vragen

Heeft u een vraag over de Fashioncheque? Dan kunt u ons elke werkdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur bellen op telefoonnummer 0547-858585.