Om te beginnen...

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat ervan uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en welzijn. Dat betekent dat mensen zoveel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Vaak kunt u zelf de oplossing vinden en betalen. Heeft u hulp nodig om mee te kunnen doen in de samenleving, dan is die vaak wel te vinden bij familie, buren of vrijwilligers. Op deze website vindt u meer van dergelijke mogelijkheden. Soms verwijzen wij door naar het aanbod van welzijnsorganisatie Salut of andere organisaties.

U vindt hier een overzicht van veelgevraagde hulp die welzijnsorganisatie Salut u kan bieden: Salut. - veelgevraagde hulp.

Andere oplossingen gaan voor. Deze vindt u hieronder.

Voordat de gemeente u het recht op begeleiding toekent, kijkt ze ook met u of er nog andere manieren zijn om hindernissen in uw situatie op te lossen. Misschien kunnen mensen uit uw sociale omgeving u helpen. Soms is een laagdrempelige oplossing via welzijnsorganisatie Salut geschikt. Bijvoorbeeld inzet van een vrijwilliger die samen met u, uw administratie bijhoudt of een maatje om samen activiteiten mee te ondernemen.

Maar het kan ook zijn dat de gemeente u onvoldoende kan helpen. Bijvoorbeeld vanwege de ernst van uw problematiek. In dat geval komt de Wet langdurige zorg in beeld. Als dat aan de orde is, verwijst de gemeente u door. De cliëntondersteuner van welzijnsorganisatie Salut kan u zo nodig helpen bij die aanvraag.

De gemeente Hof van Twente biedt voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en kunt blijven meedoen aan gewone dingen die voor u het leven de moeite waard maken.

U heeft hulp nodig en bent inwoner van de gemeente Hof van Twente? Dan kunt u zich bij het team Wmo van onze gemeente melden. Er zijn drie manieren om dat te doen:

  1. Via onze website en het meldformulier in te vullen. 
  2. Schriftelijk, door het meldformulier op te sturen of in de brievenbus van het gemeentehuis te doen.
  3. Door te bellen. Ons telefoonnummer is: 0547 – 858585.

De procedurebrief

Als u een melding indient bij de gemeente Hof van Twente, dan sturen wij u een brief. Daarin leggen we uit hoe de verschillende stappen van uw aanvraag in zijn werk gaan.

Het gesprek

Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek voeren we, als dat kan, bij u thuis. We bekijken dan samen met u welke ondersteuning u nodig heeft op het gebied van wonen, huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw vraag en/of probleem op te lossen? Wat kunt u zelf en wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen? Ook kijken we welke laagdrempelige voorzieningen u kunnen helpen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de maaltijdservice, een maatjesproject, een dagactiviteit, een buurthuis of gebruik van de wasverzorging.

Hulp bij het gesprek

Misschien vindt u het lastig om dit gesprek alleen te doen met de medewerker van de gemeente. Als er niemand is die dit gesprek samen met u kan doen, neem dan contact op met Welzijnsorganisatie Salut. Een cliëntondersteuner van Salut helpt u graag. 

Ondersteuningsplan

Na het gesprek (of de gesprekken) krijgt u van de gemeente een ondersteuningsplan. Dit is de afronding van het onderzoek. In het plan staat beschreven of en welke ondersteuning u nodig heeft en op welke manier dat geregeld kan worden.

Aanvraag

Met het ondersteuningsplan kunt u een Wmo-aanvraag bij de gemeente indienen. Daarvoor  moet u het ondersteuningsplan ondertekenen en terugsturen naar de gemeente. Bent u het niet (helemaal) eens met de oplossingen die in het ondersteuningsplan staan vermeld, geef dit dan aan in het plan. Ook in dat geval stuurt u het plan terug naar de gemeente. 

In slechts enkele gevallen hoeft u het ondersteuningsplan niet terug te sturen. De medewerker van de gemeente vertelt het u, als dit aan de orde is.

Medisch advies

Soms is de situatie onvoldoende duidelijk om vast te stellen of een voorziening echt nodig en geschikt is. In die gevallen vraagt de gemeente eerst een medisch advies om de noodzaak en geschiktheid van een voorziening goed te kunnen beoordelen. Als de gemeente een medisch onderzoek nodig vindt, moet u aan dat onderzoek meewerken.

Besluit

De gemeente neemt een beslissing over uw Wmo-aanvraag. Die beslissing heet een beschikking. In de beschikking staat waar u recht op heeft. Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pas nadat de gemeente een beslissing over uw aanvraag heeft genomen, start de ondersteuning of wordt de voorziening besteld. Als u kosten maakt voordat de gemeente een beslissing over uw aanvraag heeft genomen, moet u deze mogelijk zelf betalen.

De gemeente neemt een beslissing over uw Wmo-aanvraag. Die beslissing heet een beschikking. In de beschikking staat waar u recht op heeft. Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Stuurt u dan een brief waarin u uw bezwaren toelicht, naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 54, 7470 AB in Goor.

Voor meer informatie of voor het vragen van hulp kunt u ons bellen. Ons telefoonnummer is: 0547 – 858585.