Bibliotheek en media

Bibliotheek Hof van Twente

Lezen, leren en informeren vormen het hart van het bibliotheekwerk. In steeds nieuwe vormen draagt de bibliotheek bij aan het  goed en met plezier kunnen lezen van kinderen en volwassenen, het mee kunnen komen in de wereld die steeds digitaler wordt en aan het vinden van de weg in de overvloed van informatie. Van jong tot oud, een leven lang!

De bibliotheek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van jeugd en de participatie van ouderen en kwetsbaren. Kernfunctie van de bibliotheek is: het uitlenen van boeken en informatiedragers. Daarnaast heeft de bibliotheek een functie op het gebied van leesbevordering en bestrijding taalachterstand van de jeugd in Hof van Twente. Zij ondersteunt de basisscholen bij de digitale schoolbibliotheek en wisselcollecties.

De focus van de bibliotheek is gericht  op de jeugd en het, waar mogelijk, gebruik maken van digitale mogelijkheden. Naast lezen, leren en informeren heeft de bibliotheek ook een functie in ontmoeten. Mensen komen elkaar tegen in de bibliotheek, er is ruimte voor een kopje koffie, er kan een krant worden gelezen en aan de leestafel kan er gediscussieerd worden.

De bibliotheek verzorgt haar activiteiten vanuit twee grotere vestigingen in Delden en Goor. Daarnaast worden (zijn)  er servicepunten in Markelo en Diepenheim ingericht. De servicepunten worden (zijn) ingericht in multifunctionele accommodaties, waar de bibliotheekfunctie gecombineerd kan worden met het overige gebruik in de accommodatie.

Lokale omroep: Hofstreek Omroep

Hofstreek Omroep is de lokale omroep van Hof van Twente.  Hofstreek Omroep maakt en zendt radio- en televisieprogramma’s uit  over thema’s uit Hof van Twente. Daarnaast verzorgt zij een kabelkrant op TV en onderhoudt zij een website met lokale actualiteiten.

Vergaderingen van de gemeenteraad worden via de radio uitgezonden en (binnenkort) ook via de televisie. Iedere zaterdag is er een actualiteitenprogramma waar ook het politieke nieuws een onderdeel van is.