Kunst

De Heerlijckheid Diepenheim

De oude kern van Diepenheim is een brandpunt van culturele bedrijvigheid. Amateurs en professionals maken samen kunst, in een unieke combinatie van historisch erfgoed en moderne architectuur. Diepenheim heeft ateliers, een kunst- en theaterwerkplaats, podia, expositieruimtes, een documentatiecentrum annex bibliotheek-servicepunt en een modern geoutilleerd cultureel centrum. Provincie Overijssel, gemeente Hof van Twente, Kunstvereniging Diepenheim, Stichting KUNSTen op Straat, Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente en tal van lokale partners werken samen om de Heerlijckheid Diepenheim tot een succes te maken. 

Kunststation Delden

In Delden kennen we Perron 1 van het kunstenaarsinitiatief MIKC. Hun expositieruimte in de voormalige wachtruimte van het station in Delden geniet regionale bekendheid. Deze ruimte wordt gebruikt voor zo’n zes ( vaak speciaal voor deze plek ontworpen) beeldende kunstuitingen per jaar. Reizigers komen en gaan, bezoekers rijden er vaak even voor om en altijd geven de exposities aanleiding tot discussie, verwondering en gespreksstof in bus, trein, auto of op de fiets. In hetzelfde stationsgebouw heeft het kunstenaarsinitiatief Het Loket geopend. In deze ruimte kunnen kunstenaars elkaar ontmoeten en werken, worden kunstprojecten met jongeren uitgevoerd en worden kunstactiviteiten opgezet.

Stichting Beeldende Kunst

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor onderhoud, aanschaf en vernieuwing van het gemeentelijk kunstbezit in handen gelegd van de Stichting Beeldende Kunst. Het is met name de kunst in de openbare ruimte die gezien de kwetsbaarheid en de invloeden van weer en tijd de zorg behoeft. Niets is zo lelijk als een kunstwerk dat vergeten staat weg te kwijnen. De Stichting Beeldende Kunst zet zich in voor het op peil houden van het onderhoudsniveau van de buitenkunst. Contact: sbk@hofvantwente.nl

Kunstuitleen Hof van Twente

Stichting Kunstuitleen Hof van Twente biedt, als Hofbrede instelling, burgers, bedrijven en winkels de mogelijkheid bieden om tegen aantrekkelijke tarieven hun huizen en gebouwen te voorzien van ‘kunst aan de muur’.