Cultureel erfgoed

Historische verenigingen

Het bewaren van en toegang geven tot de historie van Hof van Twente in woord en beeld blijft een basisvoorziening. Vijf historische verenigingen in Hof van Twente (Markelo, Diepenheim, Delden, Ambt Delden en Goor) houden zich hiermee bezig. Tot de activiteiten van de historische verenigingen wordt gerekend: het beheren van een historisch archief, het bijhouden van een fotoarchief, het archief toegankelijk laten zijn voor historisch- en genealogisch onderzoek, bevorderen van de belangstelling van de lokale historie en het uitgeven van een informatiebulletin/verenigingsorgaan met historische informatie over kern en buurt.

De historische verenigingen werken samen in de Stichting De Hofmarken. Deze stichting spant zich in om de foto en krantenarchieven van de vijf historische verenigingen toegankelijk te maken. Deze archieven worden digitaal opgeslagen in een beeldbank en zijn vrij toegankelijk voor iedere belangstellende.

Musea

Zoutmuseum Delden

Het Zoutmuseum in Delden, gevestigd in een prachtig historisch pand, laat de geschiedenis van zoutwinning zien en toont vanuit diverse invalshoeken de vele facetten van deze kostbare bodemschat.

Goors historisch Museum Goor

Het Goors Historisch Museum bewaart specifiek de historie van (een deel van) hof van Twente bewaart met name gericht op Goor. Het museum is gehuisvest in het voormalig stationsgebouw in Goor.  

Klompenmuseum Goor

Het Klompenmuseum gehuisvest aan de Mulderskamp (bij de Braakmolen) in Goor. Het Klompenmuseum herbergt een unieke verzameling klompen. Ook worden er (ter demonstratie) klompen handmatig vervaardigd.

Overige musea en molens

Naast de hierboven genoemde musea ken Hof van Twente nog meerdere musea en molens die (zonder hulp van de gemeente) in stand worden gehouden door vrijwilligers en sponsoren.

Een overzicht:

  • Oranjemuseum Diepenheim
  • Museumboerderij Wendezoele Delden
  • Molen van Buursink Markelo
  • Braakmolen Goor
  • Watermolen den Haller Diepenheim
  • Houtzaagmolen Twickel Delden
  • Noordmolen Twickel Delden

 
Folkloristische verenigingen

Hof van Twente kent een tweetal Folkloristische verenigingen:

  • De Stedeker Daansers uit Diepenheim
  • De Folkloristische Vereniging Markelo

De folkloristische dansgroep 'Stedeker Daansers' zetten zich in om in optredens over de hele wereld, dansend en zingend uiting gegeven aan het karakteristieke van de Twentse volksgeest.

De Folkloristische Vereniging Markelo is een van de oudste folkloristische verenigingen in Nederland en is een vereniging die folklore en oude gebruiken in ere houdt.