Muziek, cultuur en educatie

Muziekeducatie

De gemeente wil de jeugd in Hof van Twente zo goed mogelijke ontwikkelingskansen bieden met een volledig en breed aanbod. Muzikale vorming wordt aangeboden via individuele- en groepslessen bij de Muziekschool Hof van Twente en de muziekverenigingen. Alle leerlingen  van groep 5 van de basisscholen in Hof van Twente krijgen een jaar lang groepslessen muzikale vorming.

Muziekschool Hof van Twente

Alle kinderen in Hof van Twente komen in aanraking met muziek. Muziekschool Hof van Twente is leidend bij deze aanpak. Naast het verzorgen van muzieklessen op de basisscholen en deelname aan het project ‘Cultuur aan de basis’, verzorgt de muziekschool ook individueel muziekonderwijs.

De eerste vier jaar van het individueel muziekonderwijs bij de muziekschool wordt gesubsidieerd. Voor de muziekverenigingen die een bijdrage leveren aan de muziekeducatie, zijn 130 gesubsidieerde lesplekken beschikbaar voor individuele leerlingen. Individueel muziekonderwijs t/m 18 jaar wordt gesubsidieerd.

Na vier jaar gaat de leerling over naar het particulier muziekonderwijs (2e fase). De muziekschool heeft met particuliere docenten afspraken gemaakt over het soort onderricht en diplomering. Particuliere docenten huren zelf ruimtes in de muziekschool en geven onder eigen verantwoordelijkheid les. Hierdoor blijft het professionele klimaat behouden zowel muziekinhoudelijk als organisatorisch.

Naast individueel muziekles zijn er ook groepsactiviteiten zoals: dans, algemene muzikale vorming, cursussen, bandjes, voorspeelavonden, ensembles, koren en koorscholen. Meer informatie is te vinden op de website van de Muziekschool Hof van Twente: www.muziekschoolhofvantwente.nl

Muziekverenigingen

Er zijn zeven muziekverenigingen in Hof van Twente die een rol spelen in de muziek- en cultuureducatie. Deze verenigingen hebben een jeugdopleiding waar gesubsidieerde lesplekken beschikbaar zijn. Muzieklessen worden verzorgd door docenten van de muziekschool. Naast een jeugdopleiding verzorgen de muziekverenigingen openbare optredens in de kernen en ondersteunen zij bij festiviteiten (intocht Sinterklaas, Palmpasen, aubades etc.).

Deze muziekverenigingen zijn:

Cultuureducatie

Met het programma cultuureducatie wil wij aansluiten bij het, zowel landelijk als provinciaal ondersteunde, programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Met dit programma wordt in de basisscholen gewerkt met doorgaande leerlijnen cultuureducatie en bevorderen dat culturele instellingen een beleid voeren gericht op educatie en participatie van de jeugd.

Cubahof

De uitvoering van dit programma ligt bij de Cubahof (Cultuur in de Basisscholen in Hof van Twente) waarbij alle basisscholen in Hof van Twente samenwerken met de culturele instellingen in Hof van Twente. Ook organiseert de Cubahof het Kunstmenu, waarbij scholen kunnen kiezen uit een aantrekkelijk aanbod van allerlei culturele activiteiten op het gebied van theater, muziek, kunst, literatuur etc.

De Muziekschool Hof van Twente verzorgt de in de groepen 5 van alle basisscholen lessen muzikale vorming. Daarnaast maken de kinderen in de groepen 6 kennis met muziekinstrument in de ‘instrumentencarrousel’.   www.cubahof.nl

Creatief Centrum

Het creatief centrum in de Reggehof organiseert cursussen op het gebied van: dans, kunst en toneel. Daarnaast is er een cursusaanbod op het gebied van schrijven en poëzie en muziekgeschiedenis. www.reggehof.nl

Cultureel Straatfestival Delden

Ieder jaar in het derde weekend van september worden de straten van Delden omgetoverd tot één groot cultureel festival. Kunstenaars die exposeren, straattoneel, optredende muziek- en zanggroepen, een kunstmarkt, straattheater met professionele artiesten, een kunstmarkt etc.  Het festival start met een bijzondere activiteit op zaterdagavond en vindt verder op plaats op de zondag. Link: www.straatfestivaldelden.nl

Culturele (multifunctionele) accommodaties

Hof van Twente kent culturele (multifunctionele) accommodaties in de kernen Goor, Markelo, Diepenheim en Delden. In deze accommodaties vindt een scala van activiteiten plaats op cultureel gebied. Tevens bieden de accommodaties huisvesting aan (veelal) culturele verenigingen. Met hun multifunctioneel gebruik als ‘Kulturhus’, zijn de accommodaties een belangrijke spil in de kernen.

De accommodaties:

Culturele vrijwilligersorganisaties

In Hof van Twente is een scala aan vrijwilligersorganisaties (zowel verenigingen als stichtingen) actief. Zij organiseren en ondernemen activiteiten op het gebied van folklore (zang, dans, voordrachten, kleding, midwinterhoornblazen etc.), oranje activiteiten (t.g.v. Koninginnedag) en kunst (tentoonstellingen, workshops, projecten).

De betrokken verenigingen en stichtingen maken vaak gebruik van de culturele (multifunctionele) accommodaties.