Gemeentearchief

Het gemeentearchief is ondergebracht in het gemeentehuis in Goor. In de bezoekersruimte van het archief kunnen op afspraak archiefstukken worden ingezien. 

Archiefinventarissen

Van de voormalige gemeente Goor zijn de volgende archieven door middel van inventarissen toegankelijk gemaakt. 

Met behulp van deze inventarissen kunt u de archiefstukken raadplegen en de cultuurhistorie van Goor in vroegere tijden beleven.

Wat is een inventaris?

Een inventaris bevat een korte omschrijving van de onderwerpen die zich in het archief bevinden. Het betreft een uitgebreide index op de onderwerpen over de betreffende periode. Iedere inventaris is opgedeeld in rubrieken. Een rubriek kan weer opgedeeld zijn in sub-rubrieken. Binnen een (sub)rubriek zijn de onderwerpen chronologisch gerangschikt van oud naar jong.

(Beperking) openbaarheid

Overheidsarchieven vallen onder de Archiefwet. Artikel 15.1 van deze wet schrijft voor dat wanneer een overheidsinstantie haar archief overbrengt naar een archiefbewaarplaats, er een aantal redenen kunnen zijn om de openbaarheid van archiefbestanddelen in dat archief te beperken. De overheid mag echter de openbaarheid van een archiefstuk niet langer beperken dan 75 jaar.

Het overgrote deel van de archieven die in het gemeentearchief worden bewaard is volledig openbaar en daarmee zonder meer ter inzage in de studieruimte. Een klein deel van de archieven is echter nog niet openbaar. Daarom zijn beperkingen gesteld aan de openbaarheid van die archiefstukken.

Voor de inventaris van het archief van de gemeente Goor 1924-2000 zijn door het college van burgemeester en wethouders beperkingen gesteld aan de openbaarheid.

Archief bezoeken

Wilt u informatie uit het gemeentelijk archief, bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de gemeente of heeft u documenten nodig voor onderzoek? De gemeente Hof van Twente heeft een archief dat teruggaat tot ongeveer 1200 na Christus. U kunt het archief bezoeken en documenten inzien of kopiëren. Op uw verzoek kan een medewerker van de gemeente nasporingen doen van documenten die zich in het gemeentearchief bevinden. Het is mogelijk om op afspraak archiefstukken in te zien in de bezoekersruimte van het gemeentearchief.

U kunt een afspraak maken via info@hofvantwente.nl of telefonisch via 0547 - 85 85 85.

Kosten 2024
Nasporingen door een medewerker van de gemeente, per kwartier € 26,00
Fotokopie A4 zwart wit per pagina€ 0,25
Fotokopie A4 kleur per pagina  € 1,30
Fotokopie A3 zwart wit per pagina€ 0,55
Fotokopie A3 kleur per pagina € 2,60
Maken uittreksel € 5,70