Bent u rechthebbende van een graf?

De gemeente Hof van Twente is op zoek naar rechthebbenden van graven op de algemene begraafplaatsen Delden, Diepenheim, Goor en Markelo. Van een aantal graven is door bijvoorbeeld verhuizing of overlijden de rechthebbende niet meer bij ons bekend. Dit is wel noodzakelijk voor de begraafplaatsadministratie.

Administratie

De rechthebbenden van de graven die zijn verlopen en achterhaald kunnen worden, krijgen een brief van de gemeente. Een deel van de rechthebbenden kan echter niet worden achterhaald. Om deze graven van een nieuwe rechthebbende te voorzien wordt bij elk graf een informatiebordje geplaatst met de tekst: 

"Van dit graf is het grafrecht verlopen. Bij geen reactie gaat de gemeente het graf ruimen. Meer informatie vindt u op de website www.hofvantwente.nl. Telefonisch contact opnemen met begraafplaatsbeheer kan ook 0547 – 85 85 85."

De rechthebbende is bevoegd:

  • Het grafrecht te verlengen voor 10, 20 of 30 jaar.
  • Het grafrecht over te schrijven op naam van een nieuwe rechthebbende.
  • Het grafrecht te beëindigen. 

Verlengen van het grafrecht

Indien geen einddatum is vermeld dan is het graf voor onbepaalde tijd uitgegeven. Is er wel een einddatum vermeld dan kan het grafrecht met 10, 20 of 30 jaar verlengd worden.

Overschrijven grafrecht

Het is mogelijk om het grafrecht over te nemen. Het grafrecht kan slechts aan één persoon verleend worden. Deze nieuwe rechthebbende ontvangt dan de rekening voor de overschrijving van het grafrecht en is tevens verantwoordelijk voor de betaling aan de gemeente.  Indien het grafrecht voor een bepaalde tijd is verleend zal de nieuwe rechthebbende te zijner tijd ook moeten kiezen of het grafrecht verlengd wordt of niet.

Beëindigen grafrecht

Als u kiest voor het beëindigen van het grafrecht,  heeft u geen zeggenschap meer over het graf. De gemeente Hof van Twente verwijdert na ongeveer één jaar na afloop van de termijn van het grafrecht het gedenkteken en mag het graf ruimen en opnieuw uitgeven. Bij ruiming wordt het graf leeggehaald. De grafresten worden overgebracht naar een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.

Tarieven

De tarieven voor grafrechten vindt u op de pagina grafrechten en kosten

Aanvragen

Het wijzigen van grafrecht vraagt u schriftelijk aan. Uw ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Het antwoordformulier kunt u hier downloaden.