Koopstromen

Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen, is in 2019 in afstemming met de provincie Overijssel, Gelderland en Drenthe en de Oost-Nederlandse gemeenten een nieuw Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Ook de gemeente Hof van Twente heeft deelgenomen aan dit onderzoek.

Naast een hoofdrapport zijn onder meer factsheets samengesteld voor gemeente, kernen en aankooplocaties. Onderstaand zijn de resultaten voor Hof van Twente te raadplegen:

Gemeente Hof van Twente

Meer uitkomsten zijn te vinden in de online tool, waarmee per gewenste gemeente of aankooplocatie voor alle onderdelen van het onderzoek figuren kunnen worden samengesteld. Het dashboard is ingedeeld naar vier thema’s, te weten: Omzet en bestedingen, Verkooppunten en werkgelegenheid, Bezoekkenmerken en waardering en Horeca en leisure.

Voor meer informatie over het door I&O Research uitgevoerde onderzoek, ga naar www.kso2019.nl