Koopstromen

Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen, is in 2023 in afstemming met de provincie Overijssel, Gelderland en Drenthe en de Oost-Nederlandse gemeenten een nieuw Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Ook gemeente Hof van Twente heeft deelgenomen aan dit onderzoek.

Naast een hoofdrapport zijn er ook factsheets samengesteld voor

  • gemeente Hof van Twente;
  • kernen Delden, Goor en Markelo; 
  • aankooplocaties centrum Delden, centrum Goor en centrum Markelo.

Voor meer informatie over het door I&O Research uitgevoerde onderzoek, ga naar www.koopstromen.nl.

In 2019 is het onderzoek ook uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek bekijkt u op www.kso2019.nl