Overzicht subsidies

Subsidiedatabase 

In de subsidiedatabase kunt u gratis en vrijblijvend zoeken naar subsidiemogelijkheden.

www.vindsubsidiesinhofvantwente.nl 

De subsidiedatabase bevat duizenden regionale, landelijke en Europese subsidies, maar ook fiscale regelingen kredieten en fondsen. Van elke subsidie in de database is de samenvatting, de voorwaarden en subsidiebijdrage opgenomen. Daarnaast bevat het loket extra informatie om zelf de subsidie te kunnen aanvragen.  

Naar de database

Welke subsidies bieden wij aan?

Subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten (gesloten)

Bij subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten wordt er een subsidierelatie aangegaan voor een langere periode. Er zijn subsidieregelingen voor: Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen en Promotie van de kernen. Lees verder  

Subsidies voor √©√©nmalige activiteiten 

Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren.  Lees verder  

Subsidies voor investeringen (gesloten)

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.  Lees verder  

Subsidies voor sociale initiatieven

Met deze subsidie wil de gemeente initiatieven die gericht zijn op de bevordering van de sociale kwaliteit en cohesie ondersteunen.  Lees verder 

Subsidies particuliere initiatieven vluchtelingenhulp

Deze subsidie kunt u aanvragen ter ondersteuning van particuliere initiatieven ten gunste van vluchtelingenhulp. Lees verder

Zie ook

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies.html