Overzicht subsidies

Subsidiedatabase 

In de subsidiedatabase kunt u gratis en vrijblijvend zoeken naar subsidiemogelijkheden.

www.vindsubsidiesinhofvantwente.nl 

De subsidiedatabase bevat duizenden regionale, landelijke en Europese subsidies, maar ook fiscale regelingen kredieten en fondsen. Van elke subsidie in de database is de samenvatting, de voorwaarden en subsidiebijdrage opgenomen. Daarnaast bevat het loket extra informatie om zelf de subsidie te kunnen aanvragen.  

Naar de database

Welke subsidies bieden wij aan?

Subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

Bij subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten wordt er een subsidierelatie aangegaan voor een langere periode. Er zijn subsidieregelingen voor: Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen en Promotie van de kernen. Lees verder  

Vaststelling subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

Organisaties die een subsidie hebben ontvangen van meer dan €25.000,- zijn verplicht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. Lees verder

Eenmalige subsidie voor activiteiten i.k.v. participatie, leefbaarheid en cohesie 

Bent u van plan om met uw organisatie in 2019 een éénmalige activiteit te organiseren op het gebied van sport, cultuur, zorg of jeugd? Wilt u iets vernieuwends doen, waardoor uw buurt of vereniging gezelliger wordt of waardoor mensen elkaar beter leren kennen? Misschien kunt u daar een subsidie voor ontvangen. Met deze subsidies wil de gemeente de zelfredzaamheid van burgers en de participatie van kwetsbare groepen vergroten en daarnaast het vrijwilligerswerk en de leefbaarheid in kern of buurtschap stimuleren. Lees verder

Subsidies voor investeringen

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.  Lees verder  

Eenmalige subsidies voor sportstimulering 

Met deze subsidie wil de gemeente Hof van Twente de deelname aan sport door de jeugd, de kwetsbare inwoners en de ouderen stimuleren. De gemeente hoopt hiermee een stimulans te bieden voor vitale organisaties en het ondersteunen van vrijwilligerswerk.  Lees verder

Zie ook

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/overzicht-subsidies.html