In beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. De bestuursrechter van de Rechtbank Overijssel behandelt uw beroep. In sommige gevallen is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een bestemmingsplan.

Vaak kunt u pas bij de rechtbank in beroep gaan als u daarvóór bij de gemeente bezwaar heeft gemaakt op een besluit van de gemeente. Soms is het mogelijk om direct bij de rechtbank beroep aan te tekenen. Dit staat dan vermeld onder het besluit.

Het indienen van beroep gebeurt door middel van een beroepschrift. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit zijn ingediend. Het is belangrijk dat in het beroepschrift in ieder geval het volgende staat:

  1. Naam, adres en handtekening.
  2. De datum van het beroepschrift.
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bij voorkeur graag een kopie van de beslissing toevoegen).
  4. De reden(en) van beroep.

In het besluit staat waar het beroepschrift moet worden ingediend. Dat kan zijn bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Of bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het indienen van beroep moet u griffierechten betalen.
Zie de folder bezwaar en beroep.