Onafhankelijke commissie bezwaarschriften

De gemeente Hof van Twente heeft een externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie om de gemeentelijke bestuursorganen te adviseren over de afhandeling van bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften heeft twee kamers, namelijk Kamer Burgerzaken en Kamer Ruimtelijke zaken.

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften Hof van Twente bestaat uit de volgende personen: 

Kamer Burgerzaken:

 • Mevrouw F.J.M. Nijkamp als voorzitter en lid;
 • Mevrouw R.H.M. Plegt als voorzitter en lid;
 • Mevrouw L.S. Markslag als lid;
 • Mevrouw M. Stoelinga als lid;
 • De heer G.W. Grit als voorzitter en lid voor beide kamers.       

De Kamer Burgerzaken adviseert over bezwaarschriften op het gebied van sociale zaken, zoals besluiten over hulp in huishouding, bijstandsuitkeringen, of op het gebied van welzijn (zoals WMO, WWB, subsidies) openbare orde en veiligheid (zoals APV, Drank- en Horecawet). 

Kamer Ruimtelijke zaken:

 • Mevrouw A.J. IJsseldijk als voorzitter en lid;
 • Mevrouw T. Pattinasarany als voorzitter en lid;
 • Mevrouw M. Stevens als lid.                                                           

De kamer Ruimtelijke zaken adviseert onder andere op het gebied van omgevingsvergunningen, die onder meer zien op de activiteiten bouwen, kappen, slopen, verkeersbesluiten, en ontheffing bestemmingsplan, alsmede handhavingskwesties op deze gebieden. 

Planning van de kamer Ruimtelijke zaken: (let op: dit is onder voorbehoud!)

 • Maandag 6 maart 2023
 • Maandag 3 april 2023
 • Maandag 8 mei 2023
 • Maandag 5 juni 2023
 • Maandag 3 juli 2023
 • Maandag 4 september 2023
 • Maandag 25 september 2023
 • Maandag 30 oktober 2023
 • Maandag 27 november 2023
 • Maandag 11 december 2023

De kamers komen op reguliere basis bijeen, de hoorzittingen vinden plaats op de maandag. De hoorzittingen vangen aan vanaf 17.30 uur.

De commissie bezwaarschriften wordt ondersteund door het secretariaat.