Klacht tegen gedraging

De gemeente Hof van Twente probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een bestuursorgaan, bestuurder of medewerker van de gemeente. Als u hierover een klacht heeft, dan kunt u deze indienen. De gemeente behandelt de klacht via de klachtenregeling.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan digitaal via een digitaal klachtenformulier, door de klacht per email te versturen naar: info@hofvantwente.nl of schriftelijk naar: gemeente Hof van Twente, t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 54, 7470 AB te Goor. 

Na de ontvangst volgt een beoordeling van uw klacht. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt uw klacht mondeling toe te lichten.

Nadat een beslissing over uw klacht is genomen krijgt u hierover schriftelijk bericht. Als u vindt dat de gemeente uw klacht niet goed heeft afgehandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Wilt u een melding doen over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over een losliggende stoeptegel, een lantaarnpaal die niet werkt of afval dat er ligt? Ga dan naar meldingen openbare ruimte.