Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om openbare (publieke) informatie toegankelijk te maken voor iedereen. Het uitgangspunt is namelijk dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Behalve als de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

De gemeente Hof van Twente publiceert al veel informatie op haar website. Hierbij kan gedacht worden aan de besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente Hof van Twente. U kunt een verzoek indienen om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Ook kunt u verzoeken om een of meerdere specifieke documenten openbaar te maken.

Een informatieverzoek kan op verschillende manieren worden ingediend:

  • Digitaal: door het formulier in te vullen. Dit kan zonder DigiD, met DigiD of als bedrijf via E-Herkenning.
  • Per post: stuur een verzoek naar Gemeente Hof van Twente, Postbus 54 7470 AB GOOR.
  • Telefonisch: via telefoonnummer (0547) 85 85 85


Wat moet er in het Woo-verzoek staan?

Vermeld in uw verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek
  • over welke publieke taak het gaat en om welke of wat voor soort documenten het gaat
  • over welke periode het gaat
  • uw contactgegevens

Als u informatie vraagt van een andere organisatie en niet de gemeente Hof van Twente, dan sturen we uw verzoek door naar die instantie. Wij sturen u dan eerst een brief of e-mail waarin wij u dat vertellen.

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente. De gemeente heeft 4 weken de tijd om u de gevraagde informatie te geven. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Wij houden u op de hoogte zodra hiervan sprake is.

In het geval u hulp nodig bent bij het vinden van informatie, kan iemand van de gemeente Hof van Twente u hierbij helpen. Dit zijn de Woo-contactpersonen. Bel telefoonnummer 0547-85 85 85 en vraag naar de Woo-contactpersoon of mail uw vraag naar info@hofvantwente.nl.