Te late beslissing gemeente

De gemeente doet er alles aan om een aanvraag of bezwaar goed af te handelen. Daar hoort bij dat de gemeente u op tijd een beslissing stuurt. Lukt dit niet, dan heeft u in veel gevallen recht op een vergoeding.

Vergoeding vragen

U kunt een vergoeding vragen door een brief te sturen.
In uw brief moet het volgende staan:

  • naam en adres;
  • datum waarop u de brief schrijft;
  • omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift;
  • datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u heeft gekregen;
  • nummer van de rekening waarop de vergoeding kan worden overgemaakt;
  • uw handtekening.

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Hof van Twente
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 54, 7470 AB te Goor
of naar info@hofvantwente.nl

Na het ontvangen van de brief heeft de gemeente Hof van Twente twee weken de tijd om een beslissing te nemen.