In beroep

Wanneer u als burger, bedrijf of instelling bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (beschikking) en uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hier tegen in beroep gaan. In sommige gevallen is het rechtsorgaan de Raad van State, in andere gevallen de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Nederland. Bij het indienen van een beroepschrift ontvangt u van het betreffende orgaan een ontvangstbevestiging.

Beroepschrift indienen

Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Hierbij dient u een kopie van het bestreden besluit mee te zenden. U moet uw beroepschrift binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit indienen.

U dient een beroepschrift schriftelijk in bij het desbetreffende orgaan;

  • de Raad van State
  • of Rechtbank Oost-Nederland in Zwolle, sector bestuursrecht,
    Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 

In het besluit staat vermeld om welk orgaan het gaat.

Kosten

Voor het indienen van een beroepschrift dienen griffiekosten te worden betaald.
Zie de folder bezwaar en beroep.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/klachten-en-bezwaar/in-beroep.html