Onafhankelijke commissie bezwaarschriften

De gemeente Hof van Twente heeft een externe, onafhankelijke bezwaarschriftencommissie om de gemeentelijke bestuursorganen te adviseren over de afhandeling van bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften heeft twee kamers, te weten Kamer Burgerzaken en Kamer Ruimtelijke zaken.

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften Hof van Twente bestaat uit de volgende personen: 

Kamer Burgerzaken:

 • Dhr. S. ten Kate als voorzitter en lid;             
 • Mw. E. Odenthal als voorzitter en lid;              
 • Mw. mr. M. Lorkeers of Janssen als lid;
 • Mw. drs. M. Oude Vrielink als lid;              
 • Dhr. J. Teesink als lid kamer Burgerzaken en kamer Ruimtelijke Zaken en voorzitter voor beide kamers.       

De Kamer Burgerzaken adviseert over bezwaarschriften op het gebied van sociale zaken, zoals besluiten over hulp in huishouding, bijstandsuitkeringen, of op het gebied van welzijn (zoals WMO, WWB, subsidies) openbare orde en veiligheid (zoals APV, Drank- en Horecawet). 

Kamer Ruimtelijke zaken:

 • Mw. mr. A.J. IJsseldijk als voorzitter en lid;
 • Dhr. A. Eleveld als lid;                                   
 • Mw. mr. I. Boers als lid;                                  
 • Mw. mr. M. Rutjes als lid.                                  

De kamer Ruimtelijke zaken adviseert onder andere op het gebied van omgevingsvergunningen, die onder meer zien op de activiteiten bouwen, kappen, slopen, verkeersbesluiten, en ontheffing bestemmingsplan, alsmede handhavingskwesties op deze gebieden. 

Planning van de kamer Ruimtelijke zaken:

 • 1 oktober 2018
 • 29 oktober 2018
 • 19 november 2018
 • 10 december 2018

De kamers komen op reguliere basis bijeen, de hoorzittingen van de kamer Ruimtelijke zaken vinden plaats op de maandag en de kamer Burgerzaken houdt haar hoorzittingen op de dinsdag. De hoorzittingen vangen aan vanaf 17.30 uur.

De commissie bezwaarschriften wordt ondersteund door het secretariaat.  

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/klachten-en-bezwaar/onafhankelijke-commissie-bezwaarschriften.html