Detailhandel

Zowel landelijk als in Hof van Twente is de detailhandel in de afgelopen jaren veranderd. De gemiddelde winkel is groter, het aantal winkels daalt en het marktaandeel webwinkels stijgt explosief. Dit zijn ontwikkelingen die vragen om een actuele visie met betrekking tot detailhandel. De gemeente Hof van Twente heeft hier samen met de ondernemers blijvende aandacht voor. 

Openingstijden winkels (koopzondagen)

Vanaf 2014 kunnen de winkels in de gemeente Hof van Twente flexibeler omgaan met de openingstijden. Winkels mogen door de week tussen zes uur ’s morgens en tien uur ’s avonds open zijn en op zon- en feestdagen tussen acht uur ’s morgens en vijf uur ’s middags. Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd voor winkelopening binnen deze tijden. Onderlinge afstemming van de ondernemers en een gezamenlijke aanpak vindt de gemeente wel belangrijk. Wilt u buiten de eerder genoemde tijden uw winkel openen, dan moet er wel een ontheffing worden aangevraagd. 

Sterke detailhandelsstructuur

De gemeente en ondernemers uit de Hof van Twente werken vanuit de sociaal-economische visie samen aan het versterken van de detailhandelsstructuur in de Hof van Twente.

In bepaalde kernen heerst in (de randen van) de centrumgebieden leegstand. Door een terugloop van inkomsten en het aantal bezoekers zijn verschillende ondernemingen gestopt met het bedrijf. De autonome ontwikkelingen, zoals groei in de internetverkoop en vergrijzing van de bevolking, versnellen het proces. De detailhandel en het centrum hebben daarom een impuls nodig. De uitdaging is om er een aantrekkelijk en compact winkelgebied van te maken, met een goede mix van winkels en horeca. Hiervoor is het noodzakelijk een duurzaam antwoord te formuleren op ruimtelijke vraagstukken rondom leegstand en hergebruik, zodat de centrumgebieden en de aanwezige detailhandel leefbaar en dynamisch blijven. 

Professor dr. Cor Molenaar is in 2015 gevraagd om zijn visie over de detailhandel in de Hof van Twente uiteen te zetten en suggesties voor verbeteringen mee te geven. Juist door te zoeken naar de verbinding kunnen gezamenlijke acties omgezet worden in een positieve spinoff. Ook het beter benutten van de koopactiviteiten op zaterdag en koopavond zijn wenselijke ontwikkelingen passend bij het versterken van de detailhandelsstructuur in Hof van Twente. Daarnaast kan de samenwerking tussen detailhandel en horeca verbeterd worden waardoor de consument meer keuze en mogelijkheden heeft.

Zie ook