Loterij organiseren

Gaat u een loterij organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Om een loterij te mogen houden, moet u 4 weken van tevoren een aanvraag indienen bij de gemeente.

  • Het doel van de actie is van algemeen belang.
  • De uitgaven bedragen niet meer dan 50% van de opbrengst (van verkoop loten).
  • De prijzen hebben geen hogere waarde dan € 4.500,00.
  • Indien de prijzen een hogere waarde dan € 4.500,00 hebben, moet de aanvraag worden ingediend bij: Kansspelautoriteit, Wijnhaven 24 (bezoek alleen op afspraak). Postbus 209, 2501 CG Den Haag. Tel: (070) 302 13 00. E-mail: info@kansspelautoriteit.nl. Internet: www.kansspelautoriteit.nl.

De gemeente verbiedt het houden van een loterij in ieder geval als er

  • Op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats een vergelijkbaar kansspel wordt georganiseerd;
  • Het spel niet door een vereniging wordt georganiseerd;
  • Het aannemelijk is dat personen (en niet een vereniging) persoonlijk voordeel hebben bij het organiseren van een loterij dan wel andere door het college gestelde voorschriften niet worden nageleefd.
Aanvraag voor een loterijvergunning€ 55,65