Loterij organiseren

Gaat u een loterij organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Om een loterij te mogen houden, moet u 4 weken van tevoren een aanvraag indienen bij de gemeente.

  • Het doel van de actie is van algemeen belang.
  • De uitgaven bedragen niet meer dan 50% van de opbrengst (van verkoop loten).
  • De prijzen hebben geen hogere waarde dan € 4.500,00.
  • Indien de prijzen een hogere waarde dan € 4.500,00 hebben, moet de aanvraag worden ingediend bij: Kansspelautoriteit, Wijnhaven 24 (bezoek alleen op afspraak). Postbus 209, 2501 CG Den Haag. Tel: (070) 302 13 00. E-mail: info@kansspelautoriteit.nl. Internet: www.kansspelautoriteit.nl.

De gemeente verbiedt het houden van een loterij in ieder geval als er

  • Op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats een vergelijkbaar kansspel wordt georganiseerd;
  • Het spel niet door een vereniging wordt georganiseerd;
  • Het aannemelijk is dat personen (en niet een vereniging) persoonlijk voordeel hebben bij het organiseren van een loterij dan wel andere door het college gestelde voorschriften niet worden nageleefd.