Paasvuur

Wilt u een paasvuur organiseren? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

  • U vraagt de ontheffing aan, minimaal 4 weken voordat het paasvuur plaatsvindt. 
  • Een ontheffing voor een paasvuur is alleen geldig voor de betreffende aangevraagde locatie, op eerste Paasdag van dat jaar.
  • De ontheffing is alleen geldig op dag/avond van de verbranding van het paasvuur.
  • Aan een ontheffing voor een paasvuur zijn voorschriften verbonden voor de veiligheid van de omgeving en bescherming van het milieu. Gemeente, brandweer en politie controleren de naleving van de voorschriften.

Let op: voor de grote paasvuren kan het zijn dat u ook nog een evenementenvergunning nodig hebt. Grote paasvuren met een evenementenvergunning moeten minimaal 13 weken van te voren worden aangevraagd.

Een ontheffing voor een paasvuur kunt u schriftelijk aanvragen. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.