Bingobijeenkomst melden

U mag een bingobijeenkomst organiseren als u bepaalde voorwaarden in acht neemt. De bingobijeenkomst kunt u kosteloos melden bij de gemeente.

  • Als organisator moet u tenminste 14 dagen van tevoren een melding doen.
  • De bijeenkomst mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die ten minste drie jaren bestaat en krachtens haar statuten een duidelijk omschreven doel heeft. Dit doel mag niet de beoefening van enig kansspel zijn.
  • De bingobijeenkomst moet worden gehouden ten bate van een met name genoemd doel, dat niet met het algemeen belang in strijd mag zijn.
  • De bijeenkomst mag niet plaatsvinden indien aannemelijk is dat één of meerdere leden van de vereniging die de bijeenkomst organiseert, persoonlijk voordeel daaruit verwerven.
  • Op de plaats en tijdstip waar de bijeenkomst wordt gehouden, mag niet reeds een soortgelijke bijeenkomst plaatsvinden.
  • De hoogte van de door de deelnemers te winnen prijzen of premies in geld of goed is in de wet geregeld. In de wet is bepaald dat het totale prijzenpakket per bijeenkomst niet meer mag bedragen dan € 1.550,00 en de prijs per uitgespeelde trekking (per serie of set) mag niet meer bedragen dan € 400,00.

Een bingobijeenkomst meldt u via het meldingsformulier.