Collecteren of geld inzamelen

Wilt u collecteren voor een sportclub of een ander goed doel? Dan heeft u een vergunning nodig. Als de organisatie waarvoor u langs de deuren gaat bekend is bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan kunt u gerust op pad. De landelijke collectes hebben vaste collectedata.  Voor de éénmalige collectes voor een goed doel kunt u een vergunning krijgen in de vrije periodes. Dit zijn de periodes zonder landelijke collectes. De landelijke collecteroosters staan op de website van het CBF.

De vergunning die u krijgt is voor een vaste periode. U mag niet langer dan één week collecteren.

  • Collectanten jonger dan 16 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene.
  • De collectanten dienen tijdens de collecte zichtbaar een door de gemeente gewaarmerkt legitimatiebewijs te dragen, waarop de naam van de collecterende instelling en de periode waarvoor de vergunning is verleend zijn vermeld.
  • Het collecteren is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur.
  • Op zon- en feestdagen mag niet worden gecollecteerd.
  • Bij het collecteren dient gebruik te worden gemaakt van gesloten collectebussen. Hierop dient duidelijk de naam en het doel van de collecte te zijn aangegeven.
  • De collecteopbrengst moet binnen acht weken na afloop van de collecte, door middel van een door de leiding ondertekende collectestaat, te worden verantwoord bij de gemeente.

Een aanvraag Collecteren of geld inzamelen doet u schriftelijk per brief of digitaal via e-mail. Uw aanvraag kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.