Evenement melden

Als u een klein evenement organiseert dat voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan kunt u volstaan met een melding.

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen, waarvan maximaal 50 personen tegelijkertijd in een tent of ander bouwwerk aanwezig mogen zijn;
  • Het evenement vindt tussen 8.00 en 0.30 uur plaats;
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 08.00 uur of na 24.00 uur;
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Er worden maximaal 3 objecten geplaatst, waarvan slechts 1 tent met een oppervlakte van maximaal 50 m2 en de andere 2 objecten hebben een oppervlakte van maximaal 10 m2;
  • Er is een organisator;
  • Ook is geen vergunning vereist voor het houden van wandel- en/of fietstochten die plaatsvinden bij daglicht, zonder wedstrijdelement, waarbij geen verkeersmaatregelen worden genomen en waarbij niet meer dan 250 deelnemers zijn.

Als u voldoet aan de voorwaarden voor een melding, dan kunt u het meldingsformulier invullen.

Als er alcohol wordt geschonken en wordt verkocht, moet naast deze melding ook een ontheffing art. 35 Alcoholwet worden aangevraagd

Wanneer u niet kunt volstaan met een melding, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.