Evenement melden

Als u een klein evenement organiseert dat voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan kunt u volstaan met een melding.

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen, waarvan maximaal 50 personen tegelijkertijd in een tent of ander bouwwerk aanwezig mogen zijn;
  • Het evenement vindt tussen 8.00 en 0.30 uur plaats;
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 08.00 uur of na 24.00 uur;
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Er worden maximaal 3 objecten geplaatst, waarvan slechts 1 tent met een oppervlakte van maximaal 50 m2 en de andere 2 objecten hebben een oppervlakte van maximaal 10 m2;
  • Er is een organisator;
  • Ook is geen vergunning vereist voor het houden van wandel- en/of fietstochten die plaatsvinden bij daglicht, zonder wedstrijdelement, waarbij geen verkeersmaatregelen worden genomen en waarbij niet meer dan 250 deelnemers zijn.

Als u voldoet aan de voorwaarden voor een melding, dan kunt u het meldingsformulier invullen.

Wanneer u niet kunt volstaan met een melding, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. 

Bij de melding moet ook een Coronaprotocol worden gevoegd. In dit protocol moet staan welke activiteiten er tijdens uw evenement zijn, hoeveel personen, hoe wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd, welke maatregelen worden er getroffen om de risico’s op besmetting te verkleinen (u kunt hierbij denken aan gescheiden toegangswegen, zitplaatsen, desinfectiemogelijkheden, testen-voor-toegang etc.). Meer informatie over het coronaprotocol kunt u vinden op de website van de Veiligheidsregio Twente.

Op dit moment zijn er nog diverse coronamaatregelen van kracht. Voor de meest recente versie van deze maatregelen kunt u kijken op de site van Rijksoverheid.