WOZ-beschikking

De WOZ (Wet waardering onroerende zaken) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. Heeft u een koopwoning of bedrijf? Dan staat op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen de WOZ-waarde vermeld. Over de WOZ-waarde betaalt u een vastgesteld percentage Onroerende zaakbelasting (OZB). Uw onroerende zaakbelasting en WOZ-waarde kunt u via onderstaande knoppen online bekijken. 

Deze video opent in een nieuw tabblad.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw belastingaanslag? Bel dan met de afdeling Belastingen van de gemeente. U krijgt dan een taxateur aan de lijn of u wordt door een taxateur teruggebeld. Een telefoontje kan vaak al veel oplossen of duidelijk maken. 

Wilt u zien hoe wij tot de WOZ-waarde zijn gekomen?

Raadpleeg dan het taxatieverslag via de digitale belastingbalie. Wilt u toch bezwaar maken dan kunt u dat gratis doen bij de gemeente. Dit is uiteindelijk goedkoper dan bezwaar maken via een bureau. Zo’n bureau biedt aan om gratis bezwaar te maken, maar als het bezwaar succesvol is, betaalt de gemeente een onkostenvergoeding aan het bureau. Die onkosten kunnen al gauw oplopen tot zo’n € 800,- terwijl het u misschien maar € 10,- belastingvoordeel oplevert. Uiteindelijk betalen alle inwoners van de gemeente hiervoor de rekening omdat de kosten in de gemeentelijke belastingen worden doorberekend. Help daarom mee om de kosten laag te houden en maak zelf eenvoudig bezwaar. Via de digitale belastingbalie kunt u dat met uw DigiD gemakkelijk regelen. Bekijk ook onderstaande video. 

Wilt u graag het taxatieverslag van uw pand inzien en heeft u geen DigiD inlogcode? Dan verzoeken wij u het taxatieverslag via info@hofvantwente.nl aan te vragen. Het taxatieverslag wordt dan toegezonden.

Naast het gebruik van de WOZ-waarde voor het bepalen van de hoogte van de OZB wordt de WOZ-waarde steeds vaker gebruikt voor andere doeleinden. Denk aan geldverstrekkers die de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen voor het afgeven van (hypothecaire) leningen. Daarnaast nemen steeds meer verzekeraars de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de inboedel en/of opstalverzekering.

Om te zorgen dat de WOZ-waarde klopt is het ook belangrijk om gegevens te verstrekken als daar naar wordt gevraagd. Zoals bijvoorbeeld bij het invullen van het Koopinlichtingenformulier als u net een woning in de gemeente heeft aangekocht.

De huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel  (WWS). De WOZ-waarde maakt onderdeel uit van de berekening van de huurprijs van de woning. 

Wilt u weten hoe uw huurprijs is berekend?

U kunt bijvoorbeeld een huurprijscheck doen op www.huurcommissie.nl. Daarbij heeft u een WOZ-waarde van uw woning nodig. Deze kunt u online op www.wozwaardeloket.nl inzien.

Bent u van mening dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Belastingen.