WOZ-beschikking

De WOZ (Wet waardering onroerende zaken) regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland. Heeft u een koopwoning of bedrijf? Dan staat op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen de WOZ-waarde vermeld. Over de WOZ-waarde betaalt u een vastgesteld percentage Onroerende zaakbelasting (OZB). Uw onroerende zaakbelasting en WOZ-waarde kunt u via onderstaande knoppen online bekijken. 

Deze video opent in een nieuw tabblad.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dan vragen wij u contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u de gegevens door. Dit kan vaak al veel vragen oplossen. 

Als u na het gesprek nog van mening bent dat de gegevens niet kloppen kunt u bezwaar maken.

Het inschakelen van een makelaar of taxatiebureau is in de meeste gevallen niet nodig. Meestal is een kort bezwaarschrift waarin u aangeeft waarom de gegevens volgens u onjuist zijn al voldoende. De gemeente zal uw bezwaarschrift beoordelen en de WOZ-taxatie nogmaals controleren. Na deze controle kan de gemeente besluiten de waarde te handhaven, te verlagen of te verhogen.

Voor de WOZ-waarde 2023 zijn alle woningen en bedrijven opnieuw gewaardeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2022. De WOZ-waarde 2023 is dus niet de verkoopwaarde van het pand op dit moment, maar geeft aan wat deze bij een verkoop op 1 januari 2022 op had kunnen brengen. 

Als er het afgelopen jaar een wijziging aan uw pand heeft plaatsgevonden (bijv. sloop, verbouw of nieuwbouw) dan wordt in de taxatie met deze wijziging rekening gehouden.

Bezit u een nieuwbouwpand dat op 1 januari 2022 nog niet gereed was, dan treft u op uw aanslag voor dit pand ook een WOZ-waarde aan. 

De waarde van dit nieuwbouwpand is opgebouwd uit:

  • waarde van de grond
  • percentage van de bouwkosten 

Bij het percentage van de bouwkosten wordt gekeken naar de vorderingen van de bouw op 1 januari 2023.

Wilt u graag het taxatieverslag van uw pand inzien en heeft u geen DigiD inlogcode? Dan verzoeken wij u het taxatieverslag via info@hofvantwente.nl aan te vragen. Het taxatieverslag wordt dan toegezonden.

Naast het gebruik van de WOZ-waarde voor het bepalen van de hoogte van de OZB wordt de WOZ-waarde steeds vaker gebruikt voor andere doeleinden. Denk aan geldverstrekkers die de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen voor het afgeven van (hypothecaire) leningen. Daarnaast nemen steeds meer verzekeraars de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de inboedel en/of opstalverzekering.

Om te zorgen dat de WOZ-waarde klopt is het ook belangrijk om gegevens te verstrekken als daar naar wordt gevraagd. Zoals bijvoorbeeld bij het invullen van het Koopinlichtingenformulier als u net een woning in de gemeente heeft aangekocht.

De huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel  (WWS). De WOZ-waarde maakt onderdeel uit van de berekening van de huurprijs van de woning. 

Wilt u weten hoe uw huurprijs is berekend?

U kunt bijvoorbeeld een huurprijscheck doen op www.huurcommissie.nl. Daarbij heeft u een WOZ-waarde van uw woning nodig. Deze kunt u online op www.wozwaardeloket.nl inzien.

Bent u van mening dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Belastingen.