Veelgestelde vragen belastingen

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen?

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Bekijk via onderstaande links de actuele belastingtarieven voor:

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald en vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen. 

Hypotheek verstrekkers gebruiken de WOZ waarde als uitgangspunt. Ook gebruiken steeds meer verzekeraars de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de inboedel en/of opstalverzekering. Een te lage WOZ-waarde kan dan een nadeel zijn voor een huiseigenaar. 

De WOZ-waardegegevens van alle woningen zijn in te zien op https://www.wozwaardeloket.nl/

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

De onroerendezaakbelastingen worden berekend over de vastgestelde WOZ-waarde. Voor woningen gelden andere tarieven dan voor niet-woningen. Alleen bij de niet-woningen betaalt u ook de gebruiker OZB over de waarde van het bedrijfsgedeelte.

Op de pagina ‘Onroerende zaakbelasting (OZB)’ leest u meer informatie hierover.

Bent u het niet eens met uw aanslag of beschikking? Dan kunt u bezwaar indienen. Op de pagina 'Bezwaar indienen' leest u meer informatie.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde die voor uw woning is vastgesteld? Controleer dan eerst of het taxatieverslag de juiste informatie en gegevens bevat. Het taxatieverslag kunt u inzien via de digitale belastingbalie

Bent u het niet eens met de uitkomst of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. We nemen dan samen de gegevens door. Dit kan vaak al veel vragen oplossen.

Vindt u na dit gesprek nog steeds dat de WOZ-waarde niet klopt? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. U kunt bezwaar maken via onze digitale belastingbalie. Ook kunt u het bezwaarschrift per post naar ons toesturen. 

Voor het indienen van een bezwaarschrift wordt er voor het omstreden bedrag uitstel van betaling verleend. In de ontvangstbevestiging zal de hoogte van het bedrag van uitstel van betaling worden vermeld.

Als u in de loop van het jaar verhuist binnen de gemeente Hof van Twente dan heeft dat meestal geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke heffingen. 

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten de gemeente Hof van Twente dan worden de aanslagbedragen van de afvalstoffenheffing en rioolheffing berekend tot en met de maand van vertrek.

Als u verhuist nadat de aanslag is opgelegd, zal de gemeente deze belastingen automatisch verminderen over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont. U hoeft hiervoor niets te doen.

Het is mogelijk om uw aanslag ook digitaal via de berichtenbox van Mijn Overheid te ontvangen. Als u daar hebt 'aan' gevinkt dat u post van de gemeente via de Berichtenbox wilt ontvangen, dan ontvangt u de aanslag niet meer per post. 

Hoe maak ik een account aan bij MijnOverheid.nl?

U kunt een account aanmaken bij MijnOverheid met uw DigiD. Vervolgens kunt u bij ‘organisaties berichtenbox’ een vinkje aanzetten bij de organisaties waarvan u de post digitaal wilt ontvangen. Om post van de gemeente in de berichtenbox te ontvangen moet het vinkje bij 'gemeente Hof van Twente' onder het kopje ‘gemeenten’ worden aangezet. Ook kunt u daar aangeven of u een e-mail wilt ontvangen wanneer er post voor u in de berichtenbox staat.

Ik heb wel een account bij MijnOverheid.nl, maar ik heb de aanslag niet digitaal ontvangen? 

Wilt u de documenten van de gemeente graag in de berichtenbox ontvangen en heeft u de aanslag per post ontvangen, dan zijn de instelling in de berichtenbox bij uw account niet correct. Om dit te herstellen gaat u naar MijnOverheid en logt u in. Ga daarna naar instellingen, onder Organisaties Berichtenbox, zet u dan bij de gemeente Hof van Twente het vinkje aan en vervolgens klikt u onderaan de pagina op Bewaren. 

Ik heb wel een account bij MijnOverheid.nl, maar ik wil de aanslag niet digitaal ontvangen? 

Ga hiervoor ook naar MijnOverheid en zet dan bij de instellingen van uw account het vinkje bij de gemeente Hof van Twente uit. Toekomstige correspondentie ontvangt u dan weer uitsluitend op papier per post.

De gemeente Hof van Twente biedt de mogelijkheid om een aantal zaken digitaal af te handelen via de Digitale Belastingbalie. U kunt hier inloggen met DigiD. Bedrijven kunnen inloggen via E-herkenning. 

Wat kunt u doen op de Digitale Belastingbalie?

  • Raadplegen van het taxatieverslag van uw object(en);
  • Raadplegen van uw aanslagen;
  • Bezwaar maken tegen een aanslag;
  • Machtiging tot automatische incasso instellen/wijzigen/intrekken;
  • Een overzicht bekijken van uw afvalledigingen;
  • Uw financieel overzicht raadplegen

U kunt te allen tijde automatische incasso aanvragen. Als er (een) openstaande aanslag(en) is/zijn zal de automatische incasso hierop worden verwerkt. Voor een aanslag waar een dwangbevel is opgelegd kan geen automatische incasso worden verwerkt. U kunt eventueel een betalingsregeling treffen via het invorderingskantoor.

Verleningen, wijzigingen en intrekkingen die vóór de 22e van de maand bij de gemeente zijn ontvangen, worden nog diezelfde maand verwerkt.

Dit staat vermeld op uw aanslagbiljet. 

Ja. U kunt de aanslag in 10 termijnen betalen. Voorwaarde is wel dat het totaalbedrag tussen de €10,00 en €10.000,00 moet liggen. Voor het betalen in termijnen kunt u een automatische incasso afgeven. Deze automatische incasso kunt u regelen via onze digitale belastingbalie

Dit staat vermeld op uw aanslagbiljet. 

Nee. U hoeft maar één keer een machtiging voor automatische incasso af te geven. Deze loopt in de volgende belastingjaren automatisch door. 

Het aanvragen en wijzigen van uw automatische incasso kunt u regelen via onze digitale belastingbalie

Op de pagina Kwijtschelding leest u meer informatie en kunt u kwijtschelding aanvragen.

Als u de aanslag zelf wilt betalen maak dan het bedrag van de aanslag over op het rekeningnummer NL57BNGH0285092804 op naam van gemeente Hof van Twente. Vermeld bij omschrijving het aanslagnummer. Op de 20e van elke maand wordt de eerstvolgende incasso in gang gezet. Zodra u het hele bedrag heeft betaalt zal er geen incasso meer plaatsvinden.  

U kunt de wijziging van uw bankrekening doorgeven via de Digitale belastingbalie. U kunt hier inloggen met DigiD. Wijzigingen die vóór de 20e van de maand bij de gemeente zijn ontvangen, worden nog diezelfde maand verwerkt.

Het rekeningnummer van belastingen is NL57BNGH0285092804. Betaal de aanslag op dit rekeningnummer op naam van gemeente Hof van Twente. Vermeld bij omschrijving het aanslagnummer.

Ja, u kunt daarvoor een afspraak maken bij Brievenhulp van Salut telefoon 0547-260053 of via WhatsApp 06-20894999. Brievenhulp is bedoeld voor alle inwoners van Hof van Twente en is helemaal gratis. Salut is gevestigd aan de Grotestraat 86 in Goor.

Nee, alle huishouders in Hof van Twente betalen afvalstoffenheffing. Dit is een vergoeding voor de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing bestaat uit vaste bedragen en een bedrag per lediging. 

Ja. Huishoudens met veel medisch afval kunnen bij de gemeente een financiële tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Heeft u veel medisch afval? Vraag dan een tegemoetkoming aan.

Wanneer u recht heeft op vergoeding dan loopt deze door in het volgende kalenderjaar, tenzij er iets aan de situatie verandert. In dat geval moet u een nieuwe aanvraag doen. Deze huishoudens kunnen daarom vóór 1 oktober van het belastingjaar een verzoek tot tegemoetkoming in de kosten aanvragen.

Aanvraag tegemoetkoming

Regel het op de pagina tegemoetkoming medisch afval

Rioolheffing wordt betaald door de gebruiker van een pand/perceel waar afvalwater rechtstreeks of indirect via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van de hoeveelheid water dat u afvoert op het rioolstelsel.

Kijk voor meer informatie op de pagina 'rioolheffing'

De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Verkoopt u uw woning of verhuist u na 1 januari? Dan blijft uw betalingsplicht hetzelfde. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar. Koopt u gedurende het jaar een pand, dan ontvangt u pas in het volgende belastingjaar een aanslag voor uw nieuwe pand.

Doet u aangifte inkomstenbelasting voor het afgelopen jaar? Geef dan de WOZ-waarde van de belastingaanslag gemeentelijke belastingen van het afgelopen jaar. Ook kunt u deze vinden via de Digitale Belastingbalie of via www.wozwaardeloket.nl. Wozwaardeloket is alleen mogelijk voor woningen.

In sommige gevallen kan het zijn dat de WOZ-waarde nog niet op de aanslag staat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er iets is veranderd aan het huis of onroerende zaak. De WOZ-waarde ontvang je daarom later.

Energietoeslag

Vanwege de hoge energieprijzen krijgen sommige inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum een energietoeslag. Deze energietoeslag telt niet mee in de berekening voor kwijtschelding.

Vakantiegeld 

Recent ontvangen vakantiegeld telt niet mee voor de vaststelling van het vermogen voor kwijtschelding.

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen voor 2024 is het laatste cijfer van uw eigen bankrekeningnummer weggevallen. Uw rekeningnummer wordt alleen op het aanslagbiljet vermeld, wanneer u ons heeft gemachtigd om automatisch te incasseren. In onze systemen staat uw rekeningnummer wel goed geregistreerd. U hoeft dit daarom niet aan ons te melden.