Rioolheffing

U betaalt rioolheffing om ervoor te zorgen dat het rioolstelsel in uw gemeente goed onderhouden wordt. U betaalt deze heffing als gebruiker (niet als eigenaar) wanneer uw pand direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Ook het beheer van hemelwater dat vanuit uw perceel wordt ingezameld en verwerkt, evenals het beheer van de grondwaterstand, vallen onder deze heffing.

De hoogte van de rioolheffing hangt af van de hoeveelheid water die wordt afgevoerd. De gemeente vraagt hiervoor gegevens op bij het waterbedrijf Vitens. Bij lozingen t/m 500 m3 geldt een vast basisbedrag. Als de gemeente verwacht dat je meer dan 500 m3 water op het rioolstelsel zult lozen, krijg je een aangifteformulier. Voor deze lozingen gelden verschillende tarieven, die zijn onderverdeeld in tariefschijven.

Hoeveelheid geloosd water Vast bedrag Bedrag per m3 
t/m 500 m3€ 331,80
501 t/m 10.000 m3€ 331,80 +€ 0,31
10.001 t/m 20.000 m3€ 3276,80 +€ 0,27
Meer dan 20.000 m3€ 5976,80 +€ 0,23

Wanneer u gaat verhuizen, hoeft u dat niet specifiek door te geven voor uw belastingaanslag. U krijgt automatisch bericht dat de aanslag wordt aangepast met het aantal maanden dat u niet meer in de gemeente Hof van Twente woont. Als u te veel heeft betaald krijgt u het bedrag teruggestort.

Als u binnen de gemeente Hof van Twente verhuist, geldt uw aanslag ook voor uw nieuwe adres. Als degene die de aanslag heeft ontvangen overlijdt wordt de aanslag na de maand van overlijden automatisch gecorrigeerd.