Rioolheffing

U betaalt rioolheffing om het rioolstelsel in de gemeente te onderhouden. U betaalt rioolheffing als u gebruiker (niet de eigenaar) bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelstel. Ook de inzameling en verwerking van hemelwater vanuit uw perceel en het beheer van de grondwaterstand valt hieronder. 

De aanslag wordt gebaseerd op de hoeveelheid afgevoerd water. Hiervoor worden de gegevens met betrekking tot de waterafrekening opgevraagd bij het waterbedrijf Vitens. Voor lozingen tot 500 m3 geldt een vast basisbedrag. Verwacht de gemeente dat u meer dan 500 m3 loost op het rioolstelsel dan ontvangt u een aangifteformulier. Voor dergelijke lozingen gelden ook andere tarieven. Hierbij wordt gewerkt met tariefschijven. 

Hoeveelheid geloosd water Vast bedrag Bedrag per m3 
t/m 500 m3€ 304,80
501 t/m 10.000 m3€ 304,80 +€ 0,29
10.001 t/m 20.000 m3€ 3059,80 +€ 0,25
Meer dan 20.000 m3€ 5559,80 +€ 0,22

Indien u gaat verhuizen dan hoeft u dat voor uw belastingaanslag niet extra door te geven. U ontvangt automatisch bericht dat de aanslag wordt verminderd met het aantal maanden dat u niet meer in Hof van Twente woont. Een teveel betaald bedrag krijgt u teruggestort. 

Verhuist u binnen de gemeente Hof van Twente dan geldt uw aanslag ook voor uw nieuwe adres. Als degene die de aanslag heeft ontvangen overlijdt dan wordt de aanslag na de maand van overlijden automatisch gecorrigeerd.