Eind maart gemeentelijke belastingen 2024

Aanslagen zijn eind maart 2024 verstuurd

De aanslagen voor gemeentelijke belastingen zijn eind maart 2024 verstuurd. Het gaat hierbij om de aanslagen voor de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelastingen (OZB).

Let op: Uw bankrekeningnummer is niet volledig zichtbaar

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen voor 2024 is het laatste cijfer van uw eigen bankrekeningnummer weggevallen. Uw rekeningnummer wordt alleen op het aanslagbiljet vermeld, wanneer u ons heeft gemachtigd om automatisch te incasseren. In onze systemen staat uw rekeningnummer wel goed geregistreerd. U hoeft dit daarom niet aan ons te melden.

Voor uw aangifte inkomstenbelasting gebruikt u de WOZ-waarde 2023

U kunt uw aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2023 gewoon indienen. Voor deze aangifte gebruikt u als woningeigenaar de WOZ-waarde die vermeld staat op de aanslag voor gemeentelijke belastingen van 2023. Deze heeft u vorig jaar van ons ontvangen.

Waar kunt u gegevens over gemeentelijke belastingen vinden?

Als u de aanslag voor gemeentelijke belastingen van vorig jaar niet meer kunt vinden, kunt u de gegevens raadplegen via de digitale belastingbalie. De WOZ-waarden zijn eveneens te vinden op het WOZ-waardeloket

Let op: op het WOZ-waardeloket wordt de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 vermeld, met als peildatum 1 januari 2022.