Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en vermogen en dat van uw eventuele partner. U kunt kwijtschelding aanvragen met behulp van uw DigiD. Als u geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.  

Nieuw met ingang van 2023

Onze gemeente heeft besloten om vanaf 2023 de vermogensnorm voor kwijtschelding te verhogen. Dit is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven. 
Het kan zijn dat u in voorgaande jaren geen kwijtschelding heeft gekregen omdat uw vermogen/spaargeld net iets te hoog was. Vanaf 2023 mag u dus meer vermogen hebben en geldt er een extra aftrek op uw vermogen/spaartegoed van:

  • Gehuwden/samenwonenden: € 2.000,00
  • Alleenstaande ouders: € 1.800,00
  • Alleenstaanden: € 1.500,00

Wij adviseren u daarom om voor de aanslag gemeentelijke belastingen van 2023 kwijtschelding aan te vragen als u eerder werd afgewezen vanwege uw vermogen.

  • Stuur uw aanvraag zo snel mogelijk in nadat u de aanslag heeft ontvangen. Als u na de laatste betaaldatum nog geen kwijtschelding heeft aangevraagd en de aanslag ook niet heeft betaald, worden er kosten in rekening gebracht. Eerst ontvangt u aanmaningskosten en later dwangbevelkosten. U kunt geen kwijtschelding krijgen voor deze invorderingskosten. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding moet u eerst de invorderingskosten betalen. Als u dit niet doet, wordt uw verzoek afgewezen.

  • Als u de kwijtschelding aanvraagt nadat u al één of meer termijnen belasting hebt betaald, kunt u ook kwijtschelding krijgen voor het betaalde deel.

  • U moet uw aanvraag voor kwijtschelding indienen voordat er drie maanden zijn verstreken nadat u de gemeentelijke belastingen volledig hebt betaald. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen.

Wanneer u kwijtschelding heeft ontvangen en u voldoet aan de voorwaarden, dan hoeft u meestal geen nieuw aanvraagformulier in te vullen voor het volgende belastingjaar. Op uw kwijtscheldingsbeschikking staat vermeld of dit voor u van toepassing is. De gemeente zal automatisch uw gegevens controleren via het inlichtingenbureau, mits u toestemming heeft gegeven aan de gemeente om uw gegevens op deze manier te controleren. U kunt deze toestemming geven bij uw aanvraag voor kwijtschelding. 

Als u aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet dan kunt u voor de volgende bedragen kwijtschelding ontvangen.

Belastingjaar 2022

Basisbedrag per huishouden; per jaar€  105,00
Voor maximaal 2 inzamelmiddelen; per jaar€  60,00
Maximaal bedrag voor aanbieden restafval of ontgrendelen van een verzamelcontainer; per jaar€  98,55
Rioolheffing€ 287,80
Onroerende-zaakbelastingenGeen maximum
Er mag echter geen sprake zijn van overwaarde van de woning

Belastingjaar 2023

Basisbedrag per huishouden; per jaar€  120,75
Voor maximaal 2 inzamelmiddelen; per jaar€  60,00
Maximaal bedrag voor aanbieden restafval of ontgrendelen van een verzamelcontainer; per jaar€  99,20
Rioolheffing€ 304,80
Onroerende-zaakbelastingenGeen maximum
Er mag echter geen sprake zijn van overwaarde van de woning

Energietoeslag

Sommige inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum ontvangen een energietoeslag vanwege de hoge energieprijzen. Deze energietoeslag wordt niet meegerekend bij de berekening voor kwijtschelding.

Vakantiegeld 

Het Recent ontvangen vakantiegeld wordt niet meegerekend bij de vaststelling van het vermogen voor kwijtschelding.
 

Bij een verzoek om kwijtschelding wordt er gekeken naar de zogenaamde 'kostendelersnorm'. Als er meerdere personen in een woning wonen, kunnen zij samen immers de kosten voor de woonlasten delen.

Bij de beoordeling van kwijtschelding wordt daarom rekening gehouden met het aantal volwassenen (vanaf 27 jaar) dat samen in een woning woont. Hoe meer van deze 'kostendelers' er in een huis wonen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm wordt. Het maakt niet uit waarom u in één huis woont, daar wordt niet naar gekeken. Er is wel een uitzondering voor studenten en kostgangers die een commerciële huurprijs betalen. 

Ja, u kunt daarvoor een afspraak maken bij Brievenhulp van Salut telefoon 0547-260053 of via WhatsApp 06-20894999. Brievenhulp is bedoeld voor alle inwoners van Hof van Twente en is helemaal gratis. Salut is gevestigd aan de Grotestraat 86 in Goor.

Meer informatie vindt u in het document: Normbedragen kwijtschelding belastingen 2023