Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u hier recht op heeft hangt af van uw inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. U vraagt kwijtschelding aan met uw DigiD. Heeft u deze niet? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl

  • Stuur uw aanvraag zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag in. Indien u na de laatste betaaldatum nog geen kwijtschelding heeft ingediend en de aanslag ook niet heeft betaald worden aan u aanmaningskosten en later dwangbevelkosten opgelegd. Voor invorderingskosten wordt geen kwijtschelding verleend. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding dient u eerst de invorderingskosten te voldoen, doet u dit niet dan wordt uw verzoek afgewezen.
     
  • Vraagt u de kwijtschelding aan nadat u al één of meer termijnen belasting hebt betaald, dan kunt u voor het betaalde deel ook kwijtschelding krijgen.
     
  • De mogelijkheid voor het indienen van kwijtschelding vervalt 3 maanden nadat u de gemeentelijke belastingen volledig hebt betaald. 

Heeft u de aanvraag doorlopen en heeft u recht op kwijtschelding? Dan hoeft u meestal voor een volgend belastingjaar niet opnieuw het aanvraagformulier in te vullen. Of dit voor u van toepassing is staat vermeld op uw beschikking kwijtschelding. De gemeente laat dan uw gegevens automatisch toetsen door het inlichtingenbureau. Om voor deze automatische toets in aanmerking te komen moet u de gemeente bij uw aanvraag om kwijtschelding hiervoor toestemming verlenen. 

Als u aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet dan kunt u voor de volgende bedragen kwijtschelding ontvangen.


Belastingjaar 2021

Basisbedrag per huishouden; per jaar€  88,50
Voor maximaal 2 inzamelmiddelen; per jaar€  60,00
Maximaal bedrag voor aanbieden restafval of ontgrendelen van een verzamelcontainer; per jaar€  90,54
Rioolheffing€ 276,90
Onroerende-zaakbelastingenGeen maximum
Er mag echter geen sprake zijn van overwaarde van de woning

 

Belastingjaar 2022

Basisbedrag per huishouden; per jaar€  105,00
Voor maximaal 2 inzamelmiddelen; per jaar€  60,00
Maximaal bedrag voor aanbieden restafval of ontgrendelen van een verzamelcontainer; per jaar€  98,55
Rioolheffing€ 287,80
Onroerende-zaakbelastingenGeen maximum
Er mag echter geen sprake zijn van overwaarde van de woning

Energietoeslag

Vanwege de hoge energieprijzen krijgen sommige inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum een energietoeslag van € 800. Voor de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding wordt deze toeslag buiten aanmerking gehouden.

Vakantiegeld 2022

Nu de aanslagen later zijn verzonden hebben inwoners inmiddels vakantiegeld ontvangen. Dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling van kwijtschelding. Het vakantiegeld wordt eerst in mindering gebracht voordat de hoogte van het vermogen wordt bepaald en wordt beoordeeld op recht om kwijtschelding. 

Bij een verzoek om kwijtschelding wordt gekeken naar de zogenaamde 'kostendelersnorm'. Meer personen in één woning kunnen immers samen de kosten voor de woonlasten delen. Bij de beoordeling van kwijtschelding wordt daarom rekening gehouden met het aantal volwassenen (21 jaar en ouder) dat samen in een woning woont. Hoe meer van deze 'kostendelers' samen in een huis wonen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm. Het maakt niet uit waarom u in één huis woont, hier wordt niet naar gekeken. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Meer informatie vindt u in het document: Normbedragen kwijtschelding belastingen 2022