Forensenbelasting

Forensenbelasting moet u betalen als u niet in gemeente Hof van Twente woont en een gemeubileerde woning in Hof van Twente heeft die u meer dan 90 dagen per jaar ter beschikking heeft. Het aantal van 90 dagen is gebaseerd op het ter beschikking houden van de woning en niet op het daadwerkelijk aantal dagen dat de woning bewoond is door u of uw gezin.

Het tarief forensenbelasting bedraagt € 390,00 per woning.

Als de gemeente vermoedt dat aan u een aanslag forensenbelasting moet worden opgelegd, dan ontvangt u eerst een aangifteformulier. Op dit formulier kunt u omstandigheden aangeven die van belang zijn voor het bepalen of de gemeente wel of niet een aanslag gaat opleggen. Aangifteformulieren worden altijd na afloop van het jaar verzonden, omdat dan pas te beoordelen is of de woning meer dan 90 dagen ter beschikking stond.

Als er meerdere eigenaren zijn, die niet samen één gezin vormen, dan wordt per eigenaar een aanslag opgelegd voor dezelfde gemeubileerde woning. Onder een ‘gemeubileerde woning’ kunnen ook stacaravans e.d. worden verstaan. Forensenbelasting geldt niet voor een stacaravan met vaste standplaats op een camping. Daarvoor betaalt u toeristenbelasting.