Hondenbelasting

In de gemeente Hof van Twente wordt géén hondenbelasting geheven.

Regels hondenbezitters

Er zijn wel regels voor hondenbezitters. Deze regels zijn voor het aanlijnen van honden en het opruimen van hondenpoep. Bevoegde controleurs van de gemeente Hof van Twente zien hier streng op toe en bekeuren hondenbezitters als deze zich niet aan de volgende regels houden:

  • binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn, honden mogen dus niet loslopen;
  • op kinderspeelplaatsen en speelweides mogen geen honden komen;
  • de eigenaar van een hond is verplicht uitwerpselen van zijn of haar hond op te ruimen;
  • iedereen die zijn hond uitlaat, heeft altijd doeltreffende opruimmiddelen (bv. schepje of plastic zak) bij zich.