Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met uw aanslag of beschikking? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van het aanslagbiljet bezwaar indienen. Dit kunt u eenvoudig zelf regelen. Het maken van bezwaar door het inschakelen van commerciële bureaus die "gratis" voor u zouden procederen, kost veel gemeenschapsgeld. In de praktijk gebruiken deze bureaus de procedure voornamelijk voor eigen financieel gewin, waar we uiteindelijk allemaal aan meebetalen. Bekijk hiervoor een korte videoanimatie.

Wij verzoeken u overigens voordat u bezwaar indient eerst contact met ons op te nemen om samen de gegevens door te nemen. Dit kan vaak al veel vragen oplossen. 

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  1. Uw naam en adres.
  2. De aanslag(en) en/of beschikking(en) waartegen u bezwaar maakt.
  3. De reden(en) waarom u bezwaar maakt.
  4. De datum waarop u het bezwaarschrift indient. 
  5. Uw handtekening.

Wanneer u een bezwaarschrift indient, wordt voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt, automatisch uitstel van betaling verleend. De hoogte van dit bedrag vindt u terug In de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt. 

De gemeente streeft ernaar een beslissing te nemen over uw bezwaarschrift in het jaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen. Als de periode tussen de ontvangst van het bezwaarschrift en het einde van het jaar echter korter is dan zes weken, dan geldt een beslistermijn van zes weken. Deze termijn start de dag na de datum waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

U kunt uw bezwaar op verschillende manieren indienen:

  1. Digitaal via de digitale belastingbalie.
  2. Schriftelijk, door gebruik te maken van het bezwaarformulier of door een brief te sturen.

U kunt uw schriftelijke bezwaar opsturen naar:
Gemeente Hof van Twente
Postbus 54
7470 AB Goor

Of u kunt het per e-mail versturen naar: info@hofvantwente.nl.

Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.