Standplaatsvergunning aanvragen

Wanneer u niet op de weekmarkt, maar aan de openbare weg, het openbaar water of op een particulier perceel een standplaats in wilt nemen dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Of u hiervoor een vergunning krijgt is afhankelijk van de aard, omvang en doel van de activiteit. Tevens wordt gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, het verkeer, de bepalingen in het bestemmingsplan, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Voor standplaatsen die worden ingenomen voor medische doeleinden of door goede doelen organisaties die een CBF keurmerk hebben, kan worden volstaan met het doen van een melding.

Een standplaatsvergunning kan worden aangevraagd voor één of meerdere vaste dagen per week gedurende een geheel of gedeeltelijk kalenderjaar. Voor vaste standplaatsen is er de mogelijkheid om voor meerdere jaren (maximaal 3 jaar) aan te vragen. Als u bijvoorbeeld voor één dag een standplaats wilt innemen kunt u ook een incidentele vergunning aanvragen.

Een standplaatsvergunning vraagt u online aan met het digitale aanvraagformulier (PDF)

Voor standplaatsen die worden ingenomen voor medische doeleinden of door goede doelen organisaties die een CBF keurmerk hebben, kan worden volstaan met het doen van een melding.

Kosten 2024
Het in behandeling nemen van een aanvraag om
algemene standplaatsvergunning
€ 115,80
Bijdrage per strekkende meter standplaats per dag
waarvoor de vergunning is verleend
€ 0,50

Wilt u een standplaats innemen als onderdeel van een evenement, dan heeft u geen standplaatsvergunning nodig. U moet toestemming vragen aan de organisator van het evenement.