Bedrijf aan huis

Als u een bedrijf  in een gedeelte van uw woning of bijgebouw wilt onderbrengen dan gelden hiervoor regels. Wanneer u wilt weten of uw bedrijf aan huis is toegestaan, dan kunt u de gemeente verzoeken om dit te toetsen. Dit verzoek wordt "slechts" aangemerkt als een voorlopig standpunt. Het is dus geen verzoek om vergunning. Soms heeft u voor een bedrijf aan huis ook een vergunning nodig voor de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. Wilt u ook verbouwen? Controleer dan op het omgevingsloket of u voor uw bouwwerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Ook voor het maken of plaatsen van reclame gelden regels.

Een bedrijf aan huis is een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, advies gevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, maar ook nevenactiviteiten in de vorm van kappers, autorijscholen, assurantiekantoren, verzekeringskantoren, schoonheidsspecialistes, honden trimsalons, kindercrèches, pedicures en naar de aard daarmee qua uitstraling op het woonmilieu vergelijkbare activiteiten. Detailhandel is niet toegestaan.

Voorwaarden

In de woning of in het bijgebouwen bij de woning mag u een bedrijf voeren, waarbij ten hoogste 25% van de oppervlakte van de woning inclusief bijgebouwen wordt gebruikt, met een maximum van 50 m². De woning moet in overwegende mate haar woonfunctie behouden en de nevenfunctie moet een ruimtelijke uitwerking of uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is.

Uw verzoek wordt door ons getoetst. Eventueel kunnen er aanvullende gegevens gevraagd worden voor een juiste beoordeling. U ontvangt schriftelijk bericht over het resultaat. De behandeltijd van een verzoek varieert. Dit is afhankelijk van de omvang van het verzoek en de complexiteit van het vraagstuk. Voordeel is dat de behandeltijd van een daarna in te dienen "formele" aanvraag korter zal zijn en dat u vooraf helderheid hebt.

Het archief van de gemeente Hof van Twente beschikt over tekeningen en gegevens van bestaande panden, hiervan zijn tegen betaling kopieën verkrijgbaar. Daarnaast heeft u misschien nog een toestemming nodig van buren, (ver)huurder, eigenaar en/of andere belanghebbenden. Daar moet u zelf voor zorgen.

Aanvragen

Een verzoek voor een toets voor een bedrijf aan huis vraagt u online aan via het digitale aanvraagformulier.

Zie ook

Meer weten?

Neem contact op met het Ondernemersloket.