Omgevingsvergunning - activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Als u iets wilt bouwen of het gebruik van een gebouw of perceel wilt wijzigen, kan het zijn dat u een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig hebt. Het kan ook voorkomen dat u geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig bent, maar alleen een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Controleer op het omgevingsloket of u voor uw werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Voordat u een aanvraag indient adviseren wij u om vooroverleg te plegen met de gemeente. De omgevingsvergunning voor de activiteit "handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" vraagt u aan via het omgevingsloket en in ieder geval de zijn de volgende gegevens vereist:

  • tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie;
  • doorsnedes;
  • kadastrale situatie;
  • kleurenfoto's;
  • rapporten.