Karakteristieke schuur gebruiken als woning

In Hof van Twente staan veel monumenten, maar ook veel gebouwen die een rijke historie en een karakteristieke vormgeving hebben. Als gemeente zijn wij trots op deze gebouwen en daarom willen wij ze graag behouden. Vaak gaat het om agrarische schuren die daar niet meer voor worden gebruikt. Om de schuren in stand te houden en om verval te voorkomen stimuleert de gemeente initiatiefnemers om in deze schuren te investeren en hierin een woonfunctie toe te staan. 

Handreiking

Om uit te leggen welke gebouwen onder deze regeling kunnen vallen, en aan welke eisen een gebouw moet voldoen, is een handreiking ontwikkeld. De handreiking geeft u aanwijzingen om een karakteristieke schuur op de juiste manier te herbestemmen. De aanwijzingen maken helder welke regels en eisen er gelden bij het herbestemmen van de schuren. Zo kunt u hier vanaf de eerste ontwikkelingen van uw plan al rekening mee houden. 

Ga naar de handreiking gebruik karakteristieke schuur als woning en het procedureschema