Reclame

Wilt u reclame maken voor een evenement of voor commerciële activiteiten, dan heeft u geen vergunning nodig. Reclame is toegestaan, zolang dit voldoet aan de regels in het Reclamebeleid 2011. Dit beleid ziet toe op het plaatsen van zowel tijdelijke als permanente reclame. Het kan zijn dat u voor het plaatsen van het reclameobject een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningscheck doen in het omgevingsloket.

Om u het zoeken in het reclamebeleid gemakkelijk te maken kunt u een vragenboom doorlopen op pagina 34 van de hiernaast te downloaden folder Reclamebeleid 2011. U weet dan meteen bij welk hoofdstuk u moet zijn. 

U kunt uw evenement ook promoten op evenementenportaalborden van de gemeente.