Transport gevaarlijke stoffen

In Hof van Twente is het gedeelte van de snelweg A1 dat binnen de grenzen van de gemeente ligt, aangewezen als weg waarover het transport van gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden. U kunt als transporteur/leverancier afwijken van deze aangewezen weg nadat u hiervoor een ontheffing heeft aangevraagd en gekregen van de gemeente. Er kan op grond van de openbare veiligheid worden afgeweken van de door u aangegeven voorkeursroute. De veiligste route wordt in overleg met de brandweer en de politie bepaald.

De aanwijzing van wegen (routering) geldt niet voor alle gevaarlijke stoffen. De meest voorkomende gevaarlijke stoffen die route plichtig zijn en waarvoor u een ontheffing moet aanvragen zijn:

  • brandbare gassen, zoals LPG en propaan;
  • giftige en bijtende gassen, zoals chloor en ammoniak;
  • vuurwerk met een netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram.

U kunt een tijdelijke of een langdurige ontheffing aanvragen. Langdurige ontheffingen voor regelmatig transport gelden voor 3 jaar. Tijdelijke ontheffingen zijn bedoeld voor eenmalige transporten of transporten die alleen in een bepaald seizoen voorkomen zoals vuurwerk.

Kosten 2024
Eenmalige ontheffing€ 152,95
Een ontheffing geldig voor de duur van drie jaar€ 201,95
Verlengingsverzoek voor de duur van nog eens drie jaar€ 140,70

Een ontheffing voor het transport van gevaarlijke stoffen vraagt u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk aan via het aanvraagformulier ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen.Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: Gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Bij de aanvraag moet een routekaart worden gevoegd met daarop aangegeven de voorkeursroute. De route moet zoveel mogelijk over de vastgestelde hoofdontheffingsroutes plaatsvinden. Vanaf deze routes kan de vervolgroute worden bepaald.