Ventvergunning

Wanneer u in de gemeente Hof van Twente zonder vaste standplaats op de openbare weg goederen of diensten wilt verkopen, dan heeft u hiervoor geen ventvergunning nodig. 

Het is verboden om te venten op zondagen en op maandag tot en met zaterdag tussen 21.00 en 08.00 uur. Venten is ook verboden als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Bij het venten mag geen gebruik worden gemaakt van geluidsversterkende apparatuur. Ook is het niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de vergunninghouder (organisator evenement) te venten op een weg waar een evenement plaatsvindt.