Klacht tegen gedraging

De gemeente Hof van Twente probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een bestuursorgaan, bestuurder of medewerker van de gemeente. Indien u hierover een klacht heeft, dan kunt u deze aan ons doorgeven. Dat is uw goed recht. Deze klacht wordt volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afgehandeld.

Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Dit kan online via een digitaal aanvraagformulier. Daarna vind een beoordeling van uw klacht plaats. Het is mogelijk dat u verzocht wordt uw klacht mondeling toe te lichten.

Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan krijgt u hierover schriftelijk bericht. Wanneer u het niet eens bent met de afhandeling kunt u zich wenden tot de
Nationale Ombudsman
.

Klachten over de openbare ruimte?

Losliggende stoeptegel? Lantaarnpaal die niet werkt? Rioolverstopping? 
Ga naar meldingen openbare ruimte.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/actueel/klachten-en-bezwaar/klacht-tegen-gedraging.html