Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren zoals een braderie, tentfeest, buurtfeest of een straatfeest? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding. 

Melding

Als u een klein evenement organiseert dat voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan kunt u volstaan met een melding.

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen, waarvan maximaal 50 personen tegelijkertijd in een tent of ander bouwwerk aanwezig mogen zijn;
  • Het evenement vindt tussen 8.00 en 0.30 uur plaats;
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht vóór 08.00 uur of na 24.00 uur;
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Er worden maximaal 3 objecten geplaatst, waarvan slechts 1 tent met een oppervlakte van maximaal 50 m2 en de andere 2 objecten hebben een oppervlakte van maximaal 10 m2;
  • Er is een organisator;
  • Tevens is geen vergunning vereist voor het houden van wandel- en/of fietstochten die plaatsvinden bij daglicht, zonder wedstrijdelement, waarbij geen verkeersmaatregelen worden genomen en waarbij niet meer dan 250 deelnemers zijn.

Indien u voldoet aan de voorwaarden voor een melding, dan kunt u het meldingsformulier invullen.

Wanneer u niet kunt volstaan met een melding, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. 

Verkeersregelaars

Wilt u tijdens het evenement verkeersregelaars inzetten? Dan moeten deze daarvoor opgeleid en aangesteld zijn. 

Voorwaarden

Aan een evenementenvergunning worden diverse voorwaarden in het kader van openbare orde en veiligheid verbonden, zoals geluidsvoorwaarden en eindtijden, voorwaarden voor de tent. Tevens kan het overleggen van een calamiteitenplan en de inzet particuliere beveiliging en EHBO-ers vereist worden. Nadere informatie kunt u vinden in het beleid evenementenvergunningen.

Veiligheidsplan

In het evenementenbeleid is opgenomen dat organisatoren van grote evenementen een veiligheidsplan moeten overleggen bij de aanvraag. Het veiligheidsplan dat u moet invullen, kunt u hier downloaden. Het betreft een regionaal document dat onder meer door de hulpverleningsdiensten gebruikt wordt. In het veiligheidsplan moet tevens expliciet aandacht zijn besteed aan het type in te zetten beveiliging en het aantal beveiligers. Indien u twijfelt of voor uw evenement een veiligheidsplan moet worden overlegd, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Schenken van zwak alcoholische dranken

Wilt u tijdens het evenement zwak alcoholische dranken schenken? Dan heeft u daarvoor een tijdelijke ontheffing nodig. Het aanvraagformulier is opgenomen in het aanvraagformulier evenementenvergunning.

Plaatsen van tijdelijke reclameborden

Wilt u reclame plaatsen ten behoeve van het evenement? U moet zich dan houden aan de regels die zijn gesteld in het Reclamebeleid 2011. U heeft hiervoor geen vergunning nodig. Wilt u borden plaatsen in de evenementenportalen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen door gebruik te maken van het aanvraagformulier voor het plaatsen van Evenementenportaalborden. Het aanvraagformulier treft u als bijlage aan bij het Aanvraagformulier evenementenvergunning (WORD) of via het digitale aanvraagformulier.

Paasvuur of kampvuur

Voor het verbranden of ontsteken van een paasvuur of kampvuur tijdens het evenement moet u een ontheffing aanvragen. 

 

 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/sport-cultuur-en-recreatie/evenement-organiseren.html