Melding brandveilig gebruik tijdelijk bouwwerk

Als u een tijdelijk bouwwerk gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Voorheen moest u een tijdelijke gebruiksvergunning aanvragen. Sinds 1 januari 2018 is dit vervangen door een melding op grond van het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'. Voorbeelden van een tijdelijk bouwwerk zijn een tent, een tribune of een podium. Voordat u het bouwwerk gaat gebruiken moet u een melding doen bij de gemeente. Dit moet u alleen doen als u geen evenementenvergunning aanvraagt. Bij een evenementenvergunning wordt de melding namelijk meegenomen in de vergunning. 

Daarnaast moet u ook voorbereid zijn op:

  • het verlenen van eerste hulp;
  • het ontruimen van het bouwwerk;
  • het bestrijden van een beginnende brand;
  • het alarmeren, opvangen en informeren van hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie. 

Aanvragen

U doet een gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruikmaakt van het bouwwerk. Of u wel of niet verplicht bent om een melding te doen, kunt u zien in bijgevoegd schema. Ook vindt u hier hoe u een aanvraag kunt indienen en welke termijnen er gelden. Het kan ook zo zijn dat u toch een vergunning moet aanvragen of zelfs helemaal geen melding hoeft te doen. Ook deze mogelijkheden kunt u vinden in het schema.

U moet het bouwwerk in ieder geval melden als:

  • in het bouwwerk:

         - meer dan 10 personen kunnen overnachten of worden verzorgd, of
         - plaats is voor meer dan 150 personen tegelijk;

  • u kunt aantonen dat het bouwwerk brandveilig is;
  • u geen vergunning voor brandveilig gebruik nodig heeft;
  • u geen evenementenvergunning nodig heeft;
  • het geen bouwwerk voor permanent gebruik is.

Zo meldt u een tijdelijk bouwwerk:

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze gebruiksmelding.

Vragen?

Als u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met Team vergunningverlening via 0547-858585 of info@hofvantwente.nl 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/sport-cultuur-en-recreatie/evenement-organiseren/melding-brandveilig-gebruik-tijdelijk-bouwwerk.html