Aansluiten riool

Vrijwel alle percelen die afvalwater produceren zijn aangesloten op het gemeentelijke riool. De gemeente neemt het afvalwater van de particulier over vanaf het aansluitpunt, dat zich meestal bevindt nabij de perceelgrens op het particuliere terrein. Wilt u bij nieuwbouw, verbouw of uitbreiding van gebouwen en woningen een nieuw rioolaansluitpunt realiseren? Om een rioolaansluiting te verkrijgen op het gemeentelijke riool moet u een aanvraag indienen. Als uw verzoek gehonoreerd is, zorgt de gemeente er voor dat het nieuwe rioolaansluitpunt wordt gerealiseerd.

Voorwaarden

Voor het (ver)bouwen van een gebouw/bouwwerk heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Het maken van een aansluiting op het gemeentelijk riool valt niet onder de omgevingsvergunning. Nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, zal worden bekeken op welke manier kan worden aangesloten op het gemeentelijke riool. De gemeente maakt met u afspraken over het realiseren van een nieuw aansluitpunt.   

Kosten

De kosten van het maken van het rioolaansluitpunt worden door de gemeente geraamd en in een offerte verwerkt. Nadat van de aanvrager goedkeuring is ontvangen over de offerte en de locatie van het aansluitpunt, zal de gemeente de aansluiting in overleg met de aanvrager realiseren. Na realisatie van het rioolaansluitpunt worden de werkelijke kosten bij de aanvrager in rekening gebracht. 

Aanvragen

Een rioolaansluiting vraagt u online aan via het digitale aanvraagformulier.
U kunt een rioolaansluiting ook schriftelijk aanvragen met het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/aansluiten-riool.html