Huurwoningen

De gemeente Hof van Twente, de woningcorporaties Viverion, Stichting Wonen Delden en huurdersorganisatie, stichting huurdersbelang Delden, huurdersvereniging Goor en omstreken, huurdersvertegenwoordiger Ambt Delden en Stichting bewonersbelangen Diepenheim, Markelo, Rijssen hebben prestatieafspraken ondertekend over het woonbeleid.

Alle partijen hebben afspraken gemaakt over prestaties die op lokaal niveau moeten worden geleverd. De uitgangspunten van deze prestatieafspraken zijn opgenomen in de woonagenda 2016-2020. Bij het opstellen van deze afspraken is er aandacht voor de doelgroepen, duurzaamheid en de inclusieve samenleving.

Deze prestatieafspraken zijn met alle partners gezamenlijk opgesteld en door hen ondertekend.  

Afzonderlijk zijn er met Woonzorg Nederland prestatieafspraken gemaakt over het woon-zorgcomplex De Anholtskamp in Markelo.

Prestatieafspraken Wonen 2019 

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/wonen/huurwoningen.html