Plannen in procedure

Welke plannen zijn op dit moment in procedure?

Hieronder zijn alle op dit moment in procedure zijnde ruimtelijke plannen per kern weergegeven.

Niet alle plannen die in procedure zijn liggen op dit moment ook ter inzage.
Reageren is alleen mogelijke ten aanzien van de plannen die op dit moment ter inzage liggen. Voor een overzicht daarvan verwijzen wij u naar de pagina plannen ter inzage.

Wilt u weten hoe u ruimtelijke plannen op internet kunt raadplegen?
Dan vindt u hier een handleiding.