Bestemmingsplan "Reparatieregeling I" onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 8 februari 2011 het bestemmingsplan "Reparatieregeling I" vastgesteld.

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft bij brief van 22 juli 2011 laten weten dat het beroep is ingetrokken en dat daarom geen uitspraak zal worden gedaan. Als gevolg hiervan is het bestemmingsplan "Reparatieregeling" op genoemde datum onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.

U kunt hier het bestemmingsplan digitaal in pdf-formaat inzien.

7 september 2011.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
G. van Hofwegen, secretaris a.i.


Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen-raadplegen/plannen-onherroepelijk/hof-van-twente-gemeentebreed/reparatieregeling-i.html