Omgevingsvergunning - activiteit kappen

Voor het kappen van een boom of houtopstand op uw perceel heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ nodig. In sommige gevallen mag u kappen zonder vergunning. De vergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar/zakelijk gerechtigde of door iemand die door de eigenaar/zakelijk gerechtigde gemachtigd is. Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ vraagt u online aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

 • Een situatieschets met daarop aangeven de locatie van de te kappen bomen of houtopstand;
 • Elke boom of houtopstand moet op de situatieschets aangegeven worden met een nummer;
 • Per genummerde boom of houtopstand moet achtereenvolgens worden vermeld.
  1. de soort houtopstand
  2. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij- dan wel achtererf;
  3. de diameter in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld;
  4. de mogelijkheid tot herbeplanten met welke soort en op welke locatie.
 • De reden om te kappen;
 • Een overzicht van de overige vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor de realisatie van een project.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd.

Omgevingsvergunning "activiteit kappen"€108,65

Voor iedere activiteit worden afzonderlijk kosten in rekening gebracht. Maakt u gebruik van meerdere activiteiten dan worden de bijbehorende kosten bij elkaar opgeteld.

Onder de volgende voorwaarden mag een boom die op de onderstaande bomenlijst staat gekapt worden zonder vergunning: 

 • De dwarsdoorsnede van de boom mag niet meer zijn dan 40 cm (omtrek 125,6 cm), gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld;
 • De boom mag geen onderdeel uitmaken van een groeps-, rij- en/of singelbeplanting;
 • Het kappen zonder vergunning geldt niet voor bomen die op de monumentale bomenlijst staan en bomen die eigendom zijn van de overheid;
 • Een coniferenhaag mag altijd zonder vergunning worden gekapt.

Bomenlijst:

 • Amberboom (Liquidambar)
 • Apenboom (Araucaria araucana)
 • Berk (Betula)
 • Boomhazelaar (Corylus Colurna)
 • Ceder (Cedrus)
 • Cipres (Cupressaceae)
 • Conifeer (Coniferae)
 • Den (Pinus)
 • Els (Alnus)
 • Es (Fraxinus)
 • Esdoorn (Acer)
 • Fruitbomen (Appel, Peer, Pruim, Kers)
 • Gouden Regen (Laburnum)
 • Larix (Abietaceae)
 • Lijsterbes (Sorbus)
 • Meidoorn (Crataegus)
 • Plataan (Platanus)
 • Populier (Populus)
 • Sierappel (Malus)
 • Sierkers (Prunus)
 • Sierpeer (Pyrus)
 • Sierpruim (Prunus)
 • Spar (Picea)
 • Trompetboom (Catalpa)
 • Tulpenboom (Liriodendron)
 • Valse Acacia (Robinia)
 • Valse Christusdoorn (Gleditsia)
 • Beverboom (Magnolia)
 • Walnoot (Juglans)
 • Wilg (Salix)