Hondenbelasting

In de gemeente Hof van Twente wordt geen hondenbelasting geheven.

Er zijn wel regels voor hondenbezitters:

De gemeente heeft regels opgesteld voor het aanlijnen van honden en het opruimen van hondenpoep. Bevoegde controleurs van de gemeente Hof van Twente zien hier streng op toe en bekeuren hondenbezitters als deze zich niet aan de volgende regels houden:

  • binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn, honden mogen dus niet loslopen;
  • op kinderspeelplaatsen en speelweides mogen geen honden komen;
  • de eigenaar van een hond is verplicht uitwerpselen van zijn of haar hond op te ruimen;
  • iedereen die zijn hond uitlaat, heeft altijd doeltreffende opruimmiddelen (bv. schepje of plastic zak) bij zich.

U kunt voor meerdere overtredingen tegelijk een boete krijgen. Ook kinderen die een hond uitlaten moeten zich aan de regels houden. De hondenbezitter is verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en de aanlijnplicht. Het niet aangelijnd hebben van de hond, of geen opruimmiddel bij u hebben, betekent een boete van €90,00. Wanneer u uw hond los laat lopen op een kinderspeelplaats of speelweide, of u ruimt de hondenpoep niet op, kan dat een boete van €130,00 opleveren. Naast de opgelegde boete worden er door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) administratiekosten in rekening gebracht ad. €7,00.

Geef uw reactie over deze pagina

https://www.hofvantwente.nl/gemeentelijke-belastingen/hondenbelasting.html