Milieu - Externe veiligheid

Beleidsnota Externe veiligheid

De beleidsnota Externe Veiligheid 2012 – 2015 geeft samen met de in 2007 vastgestelde Beleidsnota Externe Veiligheid “Bewuste veiligheid op maat” 2007 – 2010 aan hoe de gemeente invulling en uitvoering geeft aan de wettelijke externe veiligheidstaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving en ruimtelijke ordening. Tevens is aangegeven hoe externe veiligheid wordt meegewogen in te nemen besluiten op andere beleidsvelden en hoe inwoners  bewust worden gemaakt van mogelijke risico’s met betrekking tot externe veiligheid.

De beleidsnota Externe Veiligheid 2012-2015 kunt u hier downloaden.

Documenten

  • Risicokaart. Het traceren van risico's bij u in de buurt.